Uroczyste podpisanie umów w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego

Znakomite osobyW dniu 12 kwietnia, w Sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego odbyło się uroczyste podpisanie umów wieńczących starania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych. Umowy były podpisywane w kilku obszarach. Pierwszy konkurs, dotyczył wsparcia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, w drugim konkursie przekazane środki będą miały na celu promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Laureaci trzeciego konkursu przeprowadzą działania przeciwdziałające uzależnieniom.

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego w uroczystości brały udział m. innymi znakomite osoby: Pani Anna Nowak Dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej, Pan Jarosław Rzepa Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Ryszard Mićko Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Stowarzyszenie „Więź” reprezentowały dwie osoby: Pani prezes Mariola Kapuścińska i Pani wiceprezes Liliana Chudzik. Polem działania Stowarzyszenia „Więź” jest wsparcie i edukacja mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób po kryzysach psychicznych, skierowane szczególnie do rodzin tychże osób.

 

Zdjęcie grupowe

1 thought on “Uroczyste podpisanie umów w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego”

Comments are closed.