Home

Wszystkich Członków Stowarzyszenia „Więź”, Rodziny i Przyjaciół informujemy, że z powodu problemów technicznych w tym roku (2017) nie dostaliśmy się na listę organizacji pozyskujących 1%.

Dziękujemy wszystkim, którzy w ten sposób wspierali nasze Stowarzyszenie, gdyż kwoty te pozwalały nam realizować nasze cele statutowe.

 Przepraszamy za utrudnienia i proponujemy odpisy w tym roku (2017) na Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „Rodzina”, KRS 0000020786, które również wspiera osoby po kryzysach psychicznych.

Jeśli ktoś ma możliwości, może przekazać darowiznę (każdy grosz będzie mile widziany)  na nasze cele statutowe:

  •  obóz rehabilitacyjny
  • wkład własny finansowy do projektów
  • opłaty za media

Dane: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź”, PKOBP SA II O Szczecin,

Nr konta 76102047950000960200788513

Pozdrawiamy Was serdecznie i liczymy na zrozumienie naszej trudnej sytuacji.

Prosimy wróćcie do nas za rok!!!!! Jesteście nam bardzo potrzebni!!!!.

 

 

„Tu odzyskuję wiarę w swe siły,
Tu ból jest mniejszy,
Sens życia ważniejszy”…

 

Witamy na stronie Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź”, stowarzyszenia zajmującego się rehabilitacją i terapią osób po kryzysach psychicznych oraz wsparciem dla ich rodzin i opiekunów.

Stowarzyszenie „Więź” zostało utworzone przez Panią Annę Hortyńską w 2004 roku.

Głównym zadaniem naszej organizacji jest integracja niepełnosprawnych psychicznie członków Stowarzyszenia, ich aktywizacja do życia społecznego i pracy zawodowej, jak również pomoc i wsparcie dla ich rodzin oraz opiekunów. Zadania te Stowarzyszenie realizuje poprzez szeroką ofertę warsztatów terapeutycznych (np.: warsztaty terapii grupowej i indywidualnej, trening pamięci, trening radzenia sobie z lękami, warsztaty komunikacji, psychoedukacja, muzykoterapia, psychodrama) i zajęć oraz spotkań rozwijających zainteresowania członków Stowarzyszenia (np.: warsztaty teatralne, warsztaty na temat kultury, warsztaty języka angielskiego, warsztaty informatyczne, udział w wydarzeniach kulturalnych, konkursach, wernisażach, wystawach, zajęcia na pływalni, zajęcia na siłowni).

Organizacja wspiera również rodziny i opiekunów osób chorujących psychicznie poprzez prowadzenie grup wsparcia, spotkań integracyjnych, wykładów specjalistów.

Ponadto członkowie Stowarzyszenia, rodziny i ich przyjaciele biorą udział w spotkaniach integracyjnych; wydarzeniach kulturalnych, wycieczkach, ogniskach, piknikach, uroczystościach, obozach wypoczynkowych.

Prowadzimy również działania skierowane do różnych grup społecznych dotyczące edukacji na temat praw osób chorujących psychicznie, choroby psychicznej i kształtowania postaw obywatelskich (akceptacja, zrozumienie, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu).

Członkowie Stowarzyszenia biorą również udział:

  • w szkoleniach i stażach aktywizujących zawodowo (doradztwo zawodowe, pomoc w poszukiwaniu pracy, staże zawodowe)
  • w szkoleniach i konferencjach związanych z pozyskiwaniem środków na cele statutowe, dot. przepisów prawnych, przeciwdziałaniu wykluczeniu
  • promują zdrowie psychiczne w mediach
  • korzystają z propozycji zaprzyjaźnionych organizacji i ośrodków

Szeroka jest oferta zajęć organizowanych przez Stowarzyszenie, przy wsparciu różnych instytucji i pracy wolontariuszy. Zrealizowaliśmy 20 projektów, na które pozyskaliśmy dotacje z Fundacji Batorego, FIO, PFRON, Urzędu Miejskiego, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, MOPR.

Wsparcie finansowe daje możliwość utrzymania Stowarzyszenia, prowadzenia warsztatów terapeutycznych, zajęć rozwijających, integracyjnych, rekreacyjnych dla osób po kryzysach psychicznych, co jest podstawą w ich powrocie do zdrowia i pełnego życia w społeczeństwie.