Wykłady i szkolenia

Wykład w PolicachJak żyć ze schizofrenią i jak należy rozpoznawać jej objawy – to częsty temat wykładów skierowanych zarówno do osób chorujących jak i pracowników socjalnych oraz szerokiego grona społeczeństwa.
Schizofrenia to choroba często błędnie postrzegana jako nieuleczalna i niebezpieczna, a nasza działalność ma uzupełnić braki wiedzy w pomocy terapeutycznej. Dużym zainteresowaniem cieszą się wykłady Bartłomieja Kubackiego, szczecińskiego psychiatry. W swoim wystąpieniach opisuje on jakie są objawy choroby i jak należy zająć się osobą cierpiącą na schizofrenię.
W prelekcjach dotyczących „Promocji zdrowia psychicznego” biorą udział też nasi beneficjenci: Paula, Mariusz, Przemek i inni, którzy odważnie mówią o swojej chorobie i drodze do zdrowienia.
Prowadzimy również działania skierowane do różnych grup społecznych dotyczące edukacji na temat praw osób chorujących psychicznie i kształtowania postaw obywatelskich (akceptacja, zrozumienie, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu). Wielokrotnie przekonaliśmy się, że istnieje duże zapotrzebowanie na rzetelną wiedzę o problematyce osób chorujących psychicznie i profilaktyce zdrowia psychicznego.
Kierowanie tak dużą i skomplikowaną organizacją to bardzo odpowiedzialne zadanie, a spoczywa ono głównie na barkach naszej pani prezes – Marioli Kapuścińskiej. Świadoma tego pani Mariola często bierze udział w szkoleniach stacjonarnych i wyjazdowych, dotyczących problematyki zarządzania kapitałem ludzkim, prowadzeniem naboru wolontariatu na potrzeby organizacji. Reszta zarządu również nie próżnuje – pan Edward jest liderem w uczęszczaniu na wykłady o różnej tematyce. Są to sprawy natury technicznej, przepisy odnośnie funkcjonowania organizacji i wiele innych. Przy okazji nawiązuje bardzo potrzebne kontakty z innymi stowarzyszeniami.
Pani Liliana, z kolei, lubi tematykę z zakresu informatyki, wyłapuje więc kursy poszerzające jej wiedzę na ten temat, a przydatne choćby do prowadzenia strony internetowej Stowarzyszenia.