Integracja

Lanie wosku na AndrzejkachOsoby słabsze psychicznie, nastawione do wewnątrz często zamykają się w sobie, uciekając od rzeczywistości, nie potrafiąc dostosować się do tempa zmian. Następstwem powyższego jest często silny stres, załamanie nerwowe, poczucie izolacji.
Środowisko społeczne stawia przed każdym określone wymagania. Wykonując je człowiek spełnia określoną rolę społeczną i zyskuje społeczną aprobatę. „Zaburzenia psychiczne utrudniają a czasem uniemożliwiają spełnienie społecznych oczekiwań. Chory może np. porzucić pracę, zwątpić w sens życia, przejawiać nieuzasadnioną agresję wobec ludzi, głosić nieadekwatne idee. Tym samym wypada on ze swojej roli, traci częściowo lub całkowicie społeczne przystosowanie, staje się w odczuciu otoczenia kimś innym.
Podstawowym i nadrzędnym celem zajęć integracyjnych jest przywracanie osób chorych do pełnienia podstawowych ról społecznych. Poprawa funkcjonowania chorego w zakresie: relacji rodzinnych, relacji z najbliższym otoczeniem. Poprawę funkcjonowania w relacjach z instytucjami i urzędami, w sklepach oraz w środkach komunikacji miejskiej, nawiązywanie satysfakcjonujących relacji z otoczeniem, poprawę funkcjonowania w rodzinie.
Aby zrealizować te cele prowadzi się różnego rodzaje zajęć integracyjnych, jak np. : imprezy z okazji urodzin członka Stowarzyszenia, spotkania przy ognisku, zajęcia sprawnościowe na świeżym powietrzu, andrzejki i inne zabawy okolicznościowe…
Terapia stworzy także okazję do przyjrzenia się swojej aktualnej sytuacji, zmienić to z czego jesteśmy niezadowoleni, zmienić obraz samego siebie na adekwatny do aktualnej sytuacji, by móc poczuć swoją siłę i niezależność, pozwoli na otwarcie się na bliskie kontakty z ludźmi bez lęku przed odrzuceniem.
Zapraszamy do zapoznania się z zakładkami Spotkania i Wypoczynek, które przedstawiają nasze zajęcia integracyjne.