Działalność

„Wciąż idziemy dalej” 06.11.2020 – 31.12.2020

W okresie od 6.11.2021 do 31.12.2021 realizowaliśmy projekt „Wciąż idziemy dalej”, dofinansowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego kwotą 8000 zł.     Opis zadania: Niestety w procesie rehabilitacji/leczenia osób chorujących psychicznie często zapomina się o rodzicach, w niniejszym projekcie mają przyczynić się Więcej …

Posted in Aktualności, Działalność | Możliwość komentowania „Wciąż idziemy dalej” 06.11.2020 – 31.12.2020 została wyłączona

15 lat minęło jak jeden dzień….

Tak, tak to już 15 lat działamy na rzecz osób z niepełnosprawnościami psychicznymi, a także wspieramy ich rodziny, pomagając im stawić czoła problemom zdrowotnym, zawodowym i społecznym. Taka okrągła rocznica wymagała uczczenia i pokazania światu, iż ciągle jesteśmy i spełniamy Więcej …

Posted in Działalność, Spotkania | Możliwość komentowania 15 lat minęło jak jeden dzień…. została wyłączona

Audycja radiowa dotycząca dyskusji organizacji i ośrodków organizujących festyn w Policach

Mariola Kapuścińska ze Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź”, Ilona Kulik ze Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej, Tomasz Piechowiak i Krzysztof Domagalski ze Stowarzyszenia SOS dla Rodziny oraz Teresa Abram z PCPR Police rozmawiają o działaniach na rzecz Więcej …

Posted in Aktualności, Działalność | Możliwość komentowania Audycja radiowa dotycząca dyskusji organizacji i ośrodków organizujących festyn w Policach została wyłączona

Światowy Dzień Chorego – Warszawa 11.02.2015

Kolejny rok miałam możliwość, na zaproszenie Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, brać udział w obchodach Światowego Dnia Chorego; 10-11 luty w Warszawie. Dzień ten stanowi szczególną okazję do wyrażenia szacunku i uznania pracownikom służby zdrowia, wolontariuszom, członkom rodziny, organizacjom Więcej …

Posted in Działalność | Możliwość komentowania Światowy Dzień Chorego – Warszawa 11.02.2015 została wyłączona

Jak żyć ze schizofrenią i jak należy rozpoznawać jej objawy

Jak żyć ze schizofrenią i jak należy rozpoznawać jej objawy – to temat spotkania, które odbyło się w budynku Starostwa Powiatowego. Jednym z organizatorów była stargardzka Fundacja na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Pracownia”. Schizofrenia to choroba często błędnie postrzegana: jako Więcej …

Posted in Działalność | Możliwość komentowania Jak żyć ze schizofrenią i jak należy rozpoznawać jej objawy została wyłączona

Piknik Rodzinny w Lasku Bukowym 2014 r.

W sobotę, 11 października miało miejsce ważne wydarzenie. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin i Opiekunów Osób Chorujących Psychicznie „Rodzina” zorganizowali „Piknik Rodzinny” w ramach projektu partnerskiego „Bądź Szczęśliwy, zadbaj o swoje zdrowie psychiczne”, dofinansowanego Więcej …

Posted in Działalność | Możliwość komentowania Piknik Rodzinny w Lasku Bukowym 2014 r. została wyłączona

Stowarzyszenie „Więź” nawiązało partnerstwo ze Stowarzyszeniem Harmonia Społeczna z Polic

Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” w Szczecinie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Policach realizuje projekt cyklicznych spotkań wspierająco-aktywizujących pt. „SPOTKAJMY SIĘ” w okresie od 22.09.2014r. do 10.12.2014r. Więcej …

Posted in Działalność | Możliwość komentowania Stowarzyszenie „Więź” nawiązało partnerstwo ze Stowarzyszeniem Harmonia Społeczna z Polic została wyłączona

Działania Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” w ciągu 10 lat istnienia

Stowarzyszenie zostało utworzone przez Panią Annę Hortyńską w 2004 roku. Głównym zadaniem naszej organizacji jest integracja niepełnosprawnych psychicznie członków Stowarzyszenia, ich aktywizacja do życia społecznego i pracy zawodowej, jak również pomoc i wsparcie dla ich rodzin oraz opiekunów. Zadania te Więcej …

Posted in Działalność | Możliwość komentowania Działania Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” w ciągu 10 lat istnienia została wyłączona

Działania edukacyjne

2.06. mieliśmy okazję kolejny raz zrealizować naszą misję edukacyjną, tym razem w Drawsku Pomorskim, zaproszeni przez GMOPR Wspólnie z trójką członków Stowarzyszenia Paulą, Mariuszem i Przemkiem przygotowaliśmy prelekcje dotyczące „Promocji zdrowia psychicznego”. Zarówno pracownicy socjalni jak i PUP byli bardzo Więcej …

Posted in Działalność | Możliwość komentowania Działania edukacyjne została wyłączona

Członkowie Stowarzyszenia „Więź” prowadzą prelekcje w Radach Osiedlowych Polic

25.02.2014 została podpisana umowa partnerska z GOPR w Policach, Stowarzyszeniem „Rodzina”, Urzędem Marszałkowskim i Stowarzyszeniem „Więź”. W ramach tej umowy przedstawiciele Stowarzyszenia „Rodzina”, Stowarzyszenia „Więź” i jej dwóch członków prowadzą wolontariacko prelekcje w Radach Osiedlowych Polic. Spotkania zaczynają się prelekcją prezesa Stowarzyszenia Więcej …

Posted in Działalność | Możliwość komentowania Członkowie Stowarzyszenia „Więź” prowadzą prelekcje w Radach Osiedlowych Polic została wyłączona

Projekty w 2020 roku:

1. „W drodze po zdrowie”. Projekt dofinansowany przez Gminę Miasto Szczecin. Umowa Nr WSS-IV.16.2020.PS CRU 20/0001604 z dnia 21.05.2020 r., realizowana od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. Kwota dofinansowania 15 000 zł.

Zakładane cele realizacji zadania „W drodze po zdrowie” zostały częściowo osiągnięte, a częściowo zmieniły swoje założenia z powodu panującej w tym czasie pandemii i związanych z tą sytuacją ograniczeń. Od czerwca do października 2020 r. warsztaty i spotkania odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia „Więź”, a wydarzenia kulturalne w ośrodkach kultury. Od października 2020 do 31.12.2020 decyzją władz polskich spotkania zostały ograniczone do 5 osób. W tej sytuacji warsztaty, spotkania klubowe i wydarzenia kulturalne odbywały się on-line (ZOOM, Messenger, Skype, DUO). Jedynie warsztaty arteterapii oraz spotkania filmowe odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia w grupach 5-osobowych.
Warsztaty terapii grupowej, warsztaty terapii indywidualnej oraz warsztaty biblioterapii były okazją do spotkań z psychologiem i psychoterapeutą, a co za tym idzie, możliwością omówienia lęków oraz stanów depresyjnych spowodowanych długotrwałą izolacją, osamotnieniem, obawami przed nieznaną przyszłością, a także strachem przed zachorowaniem. Spotkania te częściowo zmniejszyły poziom lęków i dały szansę na poprawę nastroju, a także poprawę umiejętności komunikacyjnych w innych warunkach niż zwykle. Wsparcie specjalistów i spotkania z innymi beneficjentami dawały poczucie wzajemnego wsparcia i lepszego funkcjonowania. Natomiast warsztaty terapeutyczne z elementami języka angielskiego były okazją do nauki języka obcego innymi niż dotychczas technikami. Spotkania na platformie ZOOM rozwinęły umiejętności informatyczne oraz nauczyły zdobywania wiedzy poprzez komunikatory. Spotkania filmowe zaowocowały realizacją krótkiego filmiku promującego Stowarzyszenia „Więź”. Z kolei na warsztatach arteterapii beneficjenci przygotowali dekoracje i ozdoby, które uatrakcyjniały wygląd siedziby Stowarzyszenia.

2. „Poznajemy atrakcje i zabytki Torunia oraz okolic”. Projekt dofinansowany Prezydenta Miasta Szczecin, reprezentowanego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy rodzinie, z funduszy PFRON. Umowa Nr 08/2020/S/MOPR z dnia 21.08.2020 r., realizowana w dniach od 18.09.2020 r. do 20.09.2020 r. Kwota dofinansowania 6 000 zł.

Wycieczka do Torunia była ponowną próbą stworzenia dla uczestników bezpiecznego i radosnego czasu osobistego rozwoju i dobrej zabawy, ukazania piękna ojczystej ziemi i uroków miast, do których większość z nich nie miała możliwości do tej pory wyjechać, zarówno z powodów finansowych jak i ograniczeń spowodowanych chorobą. W czasie tej wycieczki zwiedzili Toruń – miasto związane z życiem Mikołaja Kopernika, a także słynące z pysznych pierników i umiłowania do tradycji. Zwiedzili Muzeum Kopernika i udali się do Planetarium, ażeby podziwiać animacje ruchu ciał niebieskich. Następnym etapem wycieczki było zwiedzanie Żywego Muzeum Piernika. Na pierwszym piętrze beneficjenci poznali wszelkie rytuały związane z wypiekiem piernika. Własnoręcznie przygotowali ciasto i później wypieczono z niego toruńskie specjały. Drugie piętro Muzeum przedstawiło manufakturę z początku XX wieku, gdzie goście zobaczyli maszyny służące do wypieku piernika.
Uczestnicy wycieczki udali się również do Muzeum Etnograficznego, w którym poznali kulturę ludową od Kujaw do Bałtyku. Odbyła się także wycieczka do Ciechocinka, gdzie zwiedzono Muzeum Warzelni Soli, Pijalnię Wód, Tężnie. W czasie wyjazdu niepełnosprawni beneficjenci mieli możliwość pogłębić swoje wzajemne relacje, utrwalić przyjaźnie, poprawić kondycję psychiczną i fizyczną, poszerzyć zainteresowania.

3. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”. Projekt dofinansowany przez Gminę Miasto Szczecin ze środków Funduszu Solidarnościowego. Umowa Nr WSS-IV.6.2020.UK z dnia 04.09.2020 r. realizowana od dnia podpisania umowy do 30.11.2020 r. Kwota dofinansowania 10 770 zł.

Rezultaty zadania zostały w większości osiągnięte pomimo panującej w tym czasie pandemii, która ograniczała możliwości szerszego wsparcia 3 osób niepełnosprawnych przez 3 trenerów. Pełnoletnie osoby niepełnosprawne, ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności o ograniczonych możliwościach wykonywania codziennych czynności i podejmowania aktywności społecznej. Jedną z nich była osoba niepełnosprawna psychicznie, druga niewidoma, trzecia chorująca na epilepsję. Osoby te otrzymały wsparcie 3 asystentów osobistych, z których każdy miał pod opieką jedną osobę niepełnosprawną. Asystenci wspierali beneficjentów zarówno w prowadzeniu gospodarstwa domowego jak i wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce ( dom, świątynia, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy rodzina, instytucje finansowe, itp.). Asystentki udzielały wsparcia i pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego, np. zakupach, przygotowaniu posiłków, porządkowaniu mieszkania. Pomagały również załatwić sprawy urzędowe, wizyty lekarskie, towarzyszyły w spacerach i wycieczkach po mieście.

4. „Wciąż idziemy dalej”. Projekt dofinansowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Umowa Nr 720/ZPS-3/2020 z dnia 06.11.2020 r., realizowana w dniach od podpisania umowy do 31.12.2020 r. Kwota dofinansowania 8 000 zł.

Panująca pandemia i związane z tą sytuacją ograniczenia spowodowały wiele trudności organizacyjnych dotyczących realizacji zadania. W związku z tym z przyczyn od nas niezależnych musieliśmy zmienić formułę większości działań i przejść na system on-line. Staraliśmy się mimo utrudnień dalej nieść wsparcie rodzinom i osobom po kryzysach psychicznych dostosowując działania do aktualnych możliwości.
Warsztaty terapii grupowej i indywidualnej oraz szkolenia dla rodzin i osób chorujących psychicznie oraz warsztaty radzenia sobie z emocjami dla osób po kryzysach psychicznych były okazją do spotkań ze specjalistami, dzięki którym uzyskiwali wsparcie i umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami. W czasie tych spotkań mieli możliwość omówienia lęków oraz stanów depresyjnych spowodowanych długotrwałą izolacją, osamotnieniem, obawami przed nieznaną przyszłością, a także strachem przed zachorowaniem na Covid 19. Również wydarzenia kulturalne i spotkania integracyjne częściowo zmniejszyły poziom lęków i dały szansę na poprawę nastroju rodzinom. A spotkania filmowe (wolontariat) także poprawę umiejętności komunikacyjnych w innych warunkach niż zwykle u osób po kryzysach psychicznych. Wsparcie specjalistów i spotkania z innymi beneficjentami dawały obu grupom poczucie wzajemnego wsparcia i lepszego funkcjonowania. Rodziny chętnie korzystały również z porad prawnych. Ponadto spotkania na różnych platformach rozwinęły umiejętności informatyczne oraz nauczyły zdobywania wsparcia i wiedzy poprzez komunikatory.

 

Projekty w 2019 roku:

1. „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych – osiągamy swoje cele i realizujemy marzenia”. Projekt dofinansowany przez Gminę Miasto Szczecin. Umowa Nr WSS-IV.28.2019.PS CRU/9/0001551 z dnia 16.04.2019 r., realizowany od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r. Kwota dofinansowania 14 160 zł

W ramach projektu odbywały się warsztaty i spotkania:

 • Warsztaty terapii grupowej. Grupa jest dla nas środowiskiem naturalnym, a najłatwiej jest wracać do zdrowia właśnie w swoim naturalnym środowisku. W grupie działa wzbudzanie nadziei, uniwersalność, psychoedukacja, altruizm, korekcyjne odtworzenie pierwotnej grupy rodzinnej, rozwój umiejętności społecznych, naśladowanie, uczenie się przez doświadczenie interpersonalne, spójność grupy oraz czynniki egzystencjalne
 • Indywidualne spotkania terapeutyczne. Są dla osób chorujących psychicznie, które nie potrafią mówić o swoich problemach w grupie i potrzebują indywidualnego wsparcia, ażeby odnaleźć rozwiązanie dla swoich barier. Jest to bardzo ważna forma terapii, dzięki której chorujący mogą uporać się z własnymi trudnościami, problemami lub zaburzeniami psychologicznymi. Polegają na bezpośrednim kontakcie pacjenta z psychoterapeutą, szczerej i swobodnej rozmowie terapeutycznej bez udziału osób trzecich.
 • Warsztaty biblioterapii z elementami dyskusji i autoprezentacji. Warsztaty nawiązywały do kultury różnych epok. Uczestnicy poznawali myślicieli, filozofów, pisarzy z różnych okresów historycznych. Zajęcia prowadzone były w oparciu o analizę wybranych fragmentów dzieł literackich, dyskusję i przykłady z własnego doświadczenia. Warsztaty te ćwiczą pamięć, spostrzegawczość, umiejętność dłuższego wypowiadania się, przetwarzania przedstawionych faktów. Ponadto specjalnie dobrany zestaw ćwiczeń uczył dostrzegania podobieństw i różnic między kulturami, sprzyjał zadawaniu pytań, demontowaniu stereotypów, a także rozwojowi zainteresowań.
 • Trening radzenia sobie z emocjami. Pierwszym etapem by zaprzyjaźnić się z emocjami jest ich poznanie. Ludzie z reguły posługują się jedynie opisem podstawowych emocji jak złość, smutek, radość. Jeżeli jedna proszenie są o opisanie bardziej złożonego stanu czują się zagubieni. Nie wiedzą, nie rozumieją do końca co czują, a skąd to się wzięło z reguły nie mają pojęcia. Męczą ich wyrzuty sumienia, że znów zareagowali nie tak jak chcieli.
 • Warsztaty terapeutyczne z elementami języka obcego – Community Language Learning (CLL)
 • Wydarzenia kulturalne i spotkania integracyjne
 • Spotkania filmowe

2. „Poznajemy turystyczne atrakcje wielkopolski”. Projekt dofinansowany przez Prezydenta Miasta Szczecina, reprezentowanego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, z funduszy PFRON. Umowa Nr 14/2019/S/MOPR z dnia 08.08.2019 r., realizowana w dniach 22.08.2019 r. do 24.08.2019 r. Kwota dofinansowania 5 400 zł.

3-dniowa wycieczka turystyczno-rekreacyjna do Poznania. Dzięki niej beneficjenci zdobyli wiedzę historyczną i geograficzną o początkach państwa polskiego, np. w Poznaniu: Stary Rynek, Katedra, Ratusz, Genius Loci (rezerwat archeologiczny). W Rogaliku i Kurniku zwiedzili pałace i spacerowali po urokliwych parkach. Zwiedzili również Palmiarnię z tropikalną przyrodą. Wszystko to pod troskliwą opieką nauczyciela wychowania fizycznego i opiekunów. Poznań – kolebka państwa i chrześcijaństwa polskiego. Kórnik to jeden z rycerskich zamków zbudowanych w średniowieczu i przebudowanych w pałac. Natomiast pałac w Rogalinie to zabytkowy budynek w podpoznańskiej miejscowości Rogalin. Został wybudowany przez Kazimierza Raczyńskiego, który pełnił funkcję pisarza koronnego i później marszałka nadwornego koronnego.

3. „Nadchodzą Święta – wspólnie damy radę”. Projekt dofinansowany przez Gminę Miasto Szczecin. Umowa Nr WSS-IV.19.2019.AZC CRU: /9/0005333 z dnia 09.12.2019 r. realizowana w dniach od 09.12.2019 r. do 31.12.2019 r. Kwota dofinansowania 2 500 zł.

W ramach projektu został przygotowany integracyjny Wieczór wigilijny, który odbył się w Restauracji „Anużwidelec”. Zadanie było skierowane do osób po kryzysach psychicznych, które z powodu swej niepełnosprawności narażone są na izolację, osamotnienie i wykluczenie społeczne, a także ich rodzin i opiekunów będących członkami Stowarzyszenia „Więź”. Wspólna Wieczerza Wigilijna w przyjaznym, estetycznym pomieszczeniu stworzyła miły, pogodny nastrój świąteczny. W czasie spotkania członkowie Stowarzyszenia, rodziny i opiekunowie wręczyli sobie własnoręcznie wykonane upominki, wspólnie śpiewali kolędy przy dźwiękach akordeonu, wysłuchali fragmentu Biblii, dzielili się opłatkiem, składali sobie życzenia i spożywali tradycyjne potrawy wigilijne. W ten sposób mieli możliwość kultywować tradycje związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia.

Projekty w 2018 roku:

1. „ Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych”. Projekt dofinansowany przez Gminę Miasto Szczecin. Umowa Nr WSS-I. ZM/29/2018 CRU: /8/0001155 z dnia 19.03.2018 r., realizowany od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r. Kwota dofinansowania 12 830 zł.

W ramach projektu odbyły się warsztaty i spotkania:

 • Warsztaty terapii grupowej polegających na spotkaniach beneficjentów z psychologiem, co poprawiło umiejętność komunikowania się, wyrażania siebie, współpracy z grupą.
 • Warsztaty terapii indywidualnej, które odbywały się na zasadzie bezpośredniego kontaktu pacjenta z psychologiem i polegały na swobodnej rozmowie terapeutycznej bez udziału osób trzecich. Efektem terapii była większa umiejętność pokonywania lęków przed światem zewnętrznym (wyjścia do sklepu, na spacery).
 • Warsztaty teatr w terapii, realizujące program: warsztat dykcyjny, praca z tekstem, improwizacja, tworzenie obrazów scenicznych, rola muzyki w teatrze, praca z rekwizytami, ruch teatralny, praca nad sobą (głos i ciało), współpraca w grupie, plastyka ciała. Warsztaty zwiększyły poczucie własnej wartości, zintegrowanie jednostki z grupą i zmniejszyły lęk społeczny.
 • Trening umiejętności społecznych. Efektem jest poprawa życia emocjonalnego, adekwatnego spostrzegania faktów społecznych, umiejętność radzenia sobie z lękami (wypowiedzi beneficjentów, wypowiedzi psychologa, test umiejętności społecznych).
 • Warsztaty terapeutyczne z elementami języka obcego – Community Language Learning (CLL), na których przyswajanie języka odbywało się w grupach podstawowej i zaawansowanej. Mówiły tylko te osoby, które chciały mówić i mówiły to, co naprawdę chciały zakomunikować innym. Zajęcia prowadzone w ten sposób były nie tylko formą edukacyjną, ale również formą terapii, dzięki której nastąpiło zmniejszenie bariery w komunikacji werbalnej, wzajemna akceptacja i otwarcia na drugą osobę. Ponadto ćwiczyły zaburzoną poprzez chorobę psychiczną pamięć i koncentrację. Dodatkowy atutem jest zdobycie wiedzy z zakresu języka, który w obecnych realiach jest podstawą do znalezienia zatrudnienia.
 • Spotkania filmowe – wolontariat, prowadzone przez animatora wydarzeń kulturalnych. Podczas spotkań pokazywane były dwa filmy, przeprowadzone zostały konkursy i dyskusje na temat filmów.
 • Wydarzenia kulturalne, spotkania integracyjne, spacery. Wyjścia do teatru, kina. Udział w wydarzeniach kulturalnych, spotkaniach integracyjnych, spacerach, skłaniał uczestników do zadbania o estetyczny wygląd, przyczyniał się do pokonania lęków przed światem zewnętrznym, odnawiał zainteresowania kulturalne, pobudzał do aktywnego, satysfakcjonującego życia.

2. „Poznajemy atrakcje i zabytki Trójmiasta i okolic”. Projekt dofinansowany przez Prezydenta Miasta Szczecina, reprezentowanego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, z funduszy PFRON. Umowa Nr 11/2018/S/MOPR z dnia 06.08.2018 r., realizowany w dniach od 29.08.2018 r. do 31.08.2018 r. Kwota dofinansowania 8 130 zł.

W ramach projektu odbył się 3-dniowy wyjazd turystyczno-rekreacyjny do Trójmiasta i okolic. Wzbogacona została wiedza z dziedziny historii i geografii zwiedzanych miejsc (zabytki, muzea). Wzbogacono wiedzę o życiu organizmów żyjących w akwenach wodnych (Akwarium Gdańskie – Gdynia). Dostarczono beneficjentom wartościowych przeżyć muzycznych (koncert w Archikatedrze w Gdańsku – Oliwie). Zapewniło dobrą, beztroską zabawę i osobisty rozwój każdego uczestnika dzięki elementom edukacyjnym, a także pogłębiło integrację i zażyłość grupy.

3. „Na zdrowie! – jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu po kryzysach psychicznych?”. Projekt dofinansowany przez Województwo Zachodniopomorskie. Umowa Nr 85/II/2018 z dnia 08.08.2018 r., realizowany od 01.09.2018 r. do 31.10.2018 r. Kwota dofinansowania 10 000 zł.

W ramach projektu zorganizowane zostały w trzech gminach województwa zachodniopomorskiego – Police, Nowogard, Gryfino, oraz mieście Szczecin spotkania członków Stowarzyszenia oraz psychologa z członkami społeczności gmin. Przeprowadzono prelekcje jak wychodzić z kryzysu psychicznego (psycholog), rozmowy indywidualne z psychologiem oraz formy artystyczne: taniec nowoczesny jednego z członków „Więzi” i zawodowego tancerza, wystawa prac plastycznych, recytacja poezji członków Stowarzyszenia. Po każdym spotkaniu podano drobny poczęstunek. Ponadto w miejscowości Nowogard odbył się rajd Nordic Walking wokół jeziora. W Policach gry sportowe, a w Szczecinie koncert karaoke i dyskoteka. Celem projektu było propagowanie zdrowia psychicznego , a przede wszystkim pokazano lokalnym społecznościom problemów osób po kryzysach psychicznych.

Projekty w 2017 roku:

1. „Podążamy za marzeniami” projekt roczny dofinansowany przez Gminę Miasta Szczecin. Umowa Nr WSS-V.43.2017.ZM CRU 17/0001275 z dnia 31.03.2017 r., realizowana od 06.03.2017 do 31.12.2017 r. Kwota dofinansowania 14 300 zł.

W ramach projektu realizowane były warsztaty:

Warsztaty terapii grupowej

Poległy one na systematycznym uczestnictwie w spotkaniach grupy beneficjentów, której przewodzi terapeuta. Warsztaty terapii grupowej były szczególnie wskazane dla osób chorujących psychicznie, których problemy mają charakter społeczny, np. osoba cierpi na fobię społeczną albo ma trudności w komunikacji międzyludzkiej i porozumiewaniu się z innymi. Uczestnicy grupy przejawiali tendencję do wchodzenia w związki podobne do utrzymywanych z ludźmi spoza grupy, a zwłaszcza do wyniesionych z rodziny. Tworzyły się normy grupowe, np. otwarta komunikacja, akceptacja odmiennych poglądów itp. Psychoterapia grupowa wykorzystuje naturalną dynamikę grupy, by wywołać pożądane zmiany u poszczególnych pacjentów. Grupa ludzi staje się zatem środowiskiem i narzędziem terapeutycznym

Warsztaty terapii indywidualnej

Były dla osób chorujących psychicznie, które nie potrafią mówić o swoich problemach w grupie. Jest to bardzo ważną forma terapii , dzięki której chorujący mogą uporać się z własnymi problemami utrudniającymi mu funkcjonowanie w życiu. Warsztaty terapii indywidualnej można określić jako bezpośredni kontakt pacjenta z psychoterapeutą. Kontakt „face to face” polega na szczerej i swobodnej rozmowie terapeutycznej bez udziału osób trzecich.
W psychoterapii indywidualnej podkreśla się, że sam psychoterapeuta jest narzędziem pracy, a możliwość wyleczenia wynika z relacji terapeutycznej, a więc swoistej więzi, jaka powstaje między terapeutą a pacjentem podczas systematycznych spotkań.
Psychoterapia indywidualna kierowana jest do jednostek, które odczuwając psychologiczny dyskomfort oczekują pomocy w przejściu przez proces radzenia sobie z własnymi trudnościami, problemami lub zaburzeniami psychologicznymi.
Psychoterapeuta towarzyszył w procesie poznawania siebie, w dokładnej analizie tego co w danym momencie jest źródłem niepokoju, problemów, cierpienia oraz tego jaki wpływ na bieżącą sytuację mają doświadczenia z przeszłości. Uważnie wysłuchał i pomógł zrozumieć towarzyszące temu myśli i uczucia. Rolą terapeuty jest pomoc w rozumieniu i wydobywaniu uczuć oraz coraz lepszym poznawaniu siebie .Psychoterapeuta zadbał o to, aby wspólna praca podczas spotkań była efektywna i prowadziła do osiągania wyznaczonych wcześniej celów terapii.

Warsztaty muzykoterapii

Podstawowym środkiem oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk, muzyka, która często jest wyzwalaczem oraz katalizatorem przeżyć i emocji.
Muzyka pozwala na docieranie do głęboko ukrytych konfliktów oraz wydobywa i aktywizuje emocje, poprawia nastrój uczestnika, ćwiczy zaburzone sfery psychiczne, dostarcza pozytywnych przeżyć, pozwala na specyficzne doznania mogące doprowadzić do głębszego zainteresowania muzyką.
Wspólne przeżywanie pozytywnych emocji da szansę na przełamanie bariery poczucia izolacji oraz rozładowanie napięcia u uczestników warsztatów , a także stworzy okazję do wspólnej zabawy.

Warsztaty biblioterapii

Warsztaty nawiązywały do kultury różnych epok. Uczestnicy poznawali myślicieli, filozofów, pisarzy z różnych okresów historycznych. Zajęcia prowadzone były w oparciu o analizę wybranych fragmentów przedstawionych dzieł literackich, dyskusję, i przykłady z własnego doświadczenia. Uzupełnione zostały ponadto rebusami, krzyżówkami oraz quizami. Warsztaty te ćwiczyły pamięć, spostrzegawczość, umiejętność dłuższego wypowiadania się, przetwarzania przedstawionych faktów. Ponadto specjalnie dobrany zestaw ćwiczeń uczył dostrzegania podobieństw i różnic między kulturami, sprzyjał zadawaniu pytań, demontowaniu stereotypów a także rozwojowi zainteresowań.

Warsztaty terapii lęku – warsztaty nowatorskie

Terapia składała się z 12 kroków i podzielona była na 12 sesji 2 godzinnych w odstępach 1-2 tygodniowych. W spotkaniach uczestniczyły grupy 10 osobowe prowadzone przez psychologa.
Nadrzędnym celem psychoterapii lęku w ujęciu systemowym jest transformacja pojęcia lęku spostrzeganego jako wróg i przeciwnik, w sprzymierzeńca i przyjaciela. Terapia lęku w ujęciu systemowym angażuje do całościowego myślenia w kontekście czasowym, skupia się na przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Beneficjenci poszukują źródła lęku, poprzez poszukiwanie okresów w których lęk pojawiał się oraz tych, w których nie występował. Przyglądają się w jaki sposób lęk wpływa na ich relacje interpersonalne. Daje możliwość zobaczenia w jaki sposób doszło do konstrukcji problemu lęku. Następnie skłania osobę uczestniczącą do zdystansowania się od lęku poprzez koncentrację na obszarach poza lękowych, rozwijaniu fantazji życia bez problemu a przede wszystkim skupieniu się na pozytywnych funkcjach lęku.
Spotkania miały charakter ustrukturalizowany, uczestnicy mieli możliwość śledzenia swoich postępów.

Warsztaty terapeutyczne z elementami języka obcego – Community Language Learning (CLL) – warsztaty nowatorskie

Powstały w Stanach Zjednoczonych w wyniku pozytywnych doświadczeń nauczycieli w pracy nad wykorzystaniem technik psychoanalitycznych i terapeutycznych w nauczaniu.
Warsztaty CLL opierają się na założeniu, iż uczenie się języka obcego to proces międzyludzki, grupowy, powiązany z interakcją i komunikacją. Zgodnie z tym przekonaniem porozumiewanie się między ludźmi zachodzi jedynie w obrębie spraw, na których temat uczestnicy tej interakcji chcą się porozumieć. Dlatego też na warsztatach tych przyswajanie języka odbywa się w grupie terapeutycznej. Mówią tylko te osoby, które chcą mówić i mówią to, co naprawdę chcą zakomunikować innym.
Zajęcia prowadzone w ten sposób były więc nie tylko formą edukacyjną, ale nade wszystko formą terapii mającej na celu zmniejszenie bariery w komunikacji werbalnej, uczyły wzajemnej akceptacji i otwarcia na drugą osobę. Ponadto ćwiczyły zaburzoną poprzez chorobę psychiczną pamięć i koncentrację. Dodatkowym atutem było zdobywanie wiedzy z zakresu języka, który w obecnych realiach jest podstawą do znalezienia zatrudnienia.
Prowadzone były przez instruktorkę, która od kilku lat realizuje program nauki języka angielskiego z osobami chorującymi psychicznie. Jest przez nich ceniona i lubiana.

Spotkania Klubowe

Prowadziły je wolontariuszki – studentki z Uniwersytetu Szczecińskiego, z Wydziału Psychologii. W czasie spotkań przeprowadzone zostały gry zespołowe i zabawy, wspólne śpiewanie przy akompaniamencie gitary a także instruktaż malarski. Celem tych zajęć było wprowadzenie beneficjentów w dobry nastrój, podniesienie sprawności intelektualnej, integracja z grupą, wspólne działanie.

Wydarzenia kulturalne

Co 2 miesiące zostały zorganizowane wspólne wyjścia na ciekawe wydarzenia kulturalne. Osoby niepełnosprawne psychicznie, które decydują się na wyjścia do kina, teatru, muzeum itp. nawiązują dobre wzajemne relacje, mają możliwość dzielenia się wrażeniami, nie czują się osamotnione z powodu społecznego odrzucenia. Udział w wydarzeniach kulturalnych skłania ich do zadbania o estetyczny wygląd, przyczynia się do pokonania lęków przed światem zewnętrznym, odnawia ich zainteresowania kulturalne, pobudza do aktywnego satysfakcjonującego życia.

 

2. „Działania edukacyjne dla rodziców dzieci z zaburzeniami psychicznymi” projekt dofinansowany przez Województwo Zachodniopomorskie. Umowa WWS/10/17 z dnia 12.04.2017, realizowana od 01.05.2017 do 30.11.2017 r. Kwota dofinansowania 15 000 zł.

Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji wychowawczych wśród rodziców dzieci z zaburzeniami psychicznymi, z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Cel główny osiągnięty zostanie poprzez realizację celów szczegółowych:

 1. Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu kompetencji wychowawczych podczas szkoleń kompetencji wychowawczych wśród rodziców dzieci z zaburzeniami psychicznymi, z terenu województwa zachodniopomorskiego.
 2. Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu kompetencji wychowawczych podczas indywidualnego poradnictwa dla rodziców dzieci z zaburzeniami psychicznymi, z terenu województwa zachodniopomorskiego.

3. „Chcemy być silni, sprawni, aktywni” projekt dofinansowany przez Województwo Zachodniopomorskie. Umowa 616/11/2017 z dnia 07.09.2017 r., realizowana od 25.09.2017 r. do 30.11.2017 r. Kwota dofinansowania 9 880 zł

Projekt objął wsparciem rodziców oraz opiekunów (zależnie od proponowanych działań) osób z zaburzeniami psychicznymi/mieszkańców województwa zachodniopomorskiego: ze Szczecina, Gryfina, Polic, Nowogardu, Dolic, w zakresie:

 • szkolenie z psychiatrą dotyczące umiejętności dbania o zdrowie psychiczne swoje i chorujących bliskich, Szczecin,
 • warsztaty z psychoterapeutą dotyczące umiejętności radzenia sobie z problemami emocjonalnymi, komunikacyjnymi i odbudowaniem własnej wartości, Nowogard, Police.

Oraz warsztaty:

 • warsztaty komunikacyjne: komunikacja z osobą chorującą psychicznie i pozostałymi członkami rodzin, rozwiązywanie konfliktów, motywacja do leczenia i aktywności osoby chorującej psychicznie itp, czy i jak informować o chorobie psychicznej dalszych członków rodzin, przyjaciół, pracodawców itp.
 • warsztatów asertywności: rodziny i opiekunowie nabyli umiejętności respektowania swoich praw, wyrażania uczuć i opinii. Będą potrafili bez skrępowania, wstydu i tremy wyrażać swoje emocje i opinie, przyjmować komplementy i negatywne oceny, przyznawać się do błędów i przepraszać, kończyć trudne sprawy oraz reagować na trudne sprawy innych.
 • warsztaty języka angielskiego: przywracanie umiejętności, poprawa pamięci, zwiększenie możliwości zawodowych.
 • wsparcie indywidualne, psychologiczne dla rodzin: wsparcie i rozwiązywanie problemów emocjonalnych
 • dyżury pedagoga szkolnego: konsultacje na temat problemów wychowawczych i szkolnych dzieci, młodzieży, młodych chorujących dorosłych.
 • treningi Nordic Walking: poprawa sprawności fizycznej, fizjologicznej oraz metabolizmu związanego z wydatkowaniem energii. Regularnie uprawiany marsz zapobiega zawałowi serca, redukując w ten sposób wskaźniki śmiertelności, zaleca się go w leczeniu nadciśnienia (obniża się ciśnienie krwi spoczynkowe), w rehabilitacji kardiologicznej i pulmonologicznej.
 • porady prawne – rozwiązywanie problemów administracyjnych i prawnych.
 • udział w 3 wydarzeniach kulturalnych i spotkaniach integracyjnych – pomoc rodzinom w rozwoju własnych zainteresowań, poprawie samopoczucia, dzieleniu się doświadczeniami, budowaniu pozytywnych relacji z innymi członkami rodzin

4. „Wycieczka do Międzyzdrojów – poznajemy ciekawostki i uroki terenów nadmorskich” projekt dofinansowany przez MOPR. Umowa 12/2017/S/MOPR z dnia 21.08.2017 r., realizowana od 29.08.2017 r. do 31.08.2017 r. Kwota dofinansowania 11 550 zł.

Był to 3-dniowy wyjazd turystyczno –rekreacyjny do miejscowości nadmorskiej Międzyzdroje.
Wycieczka do Międzyzdrojów była kolejną wędrówką po wybrzeżu bałtyckim oraz próbą stworzenia dla beneficjentów bezpiecznego i radosnego czasu dobrej zabawy, a także osobistego rozwoju. W czasie wyjazdu niepełnosprawni beneficjenci zadania mieli możliwość wejść w pozytywne relacje, odnowić przyjaźnie, poprawić swoją kondycję psychiczną i fizyczną, poszerzyć swoje zainteresowania. Temu celowi mają służyć ognisko lub dyskoteka (zależnie od warunków atmosferycznych), wycieczki i zabawy w terenie pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego. Rejs Łodzią Wikingów to nie tylko dobra zabawa, ale również podróż historyczna do odległych czasów eskapad morskich i przygód pradawnych ludów.
Natomiast wycieczki do Muzeum Przyrodniczego, czy Rezerwatu Żubrów w Międzyzdrojach poszerzyły wiedzę beneficjentów o nadmorskiej faunie i florze .
Z kolei zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych pozwoliło uczestnikom zobaczyć figury woskowe naturalnej wielkości najbardziej znanych na świecie osób, a w Bałtyckim Parku Miniatur zobaczyli interesujące budowle znajdujące się w państwach nadbałtyckich.

 

5. „Nadchodzi czas radości” spotkanie wigilijne dofinansowane przez Gminę Miasta Szczecin. Umowa WSS-I.9.2017.ZM CRU 17/0004544 z dnia 15.12.2017 r., realizowana od 17.12.2017 r. do 31.12.2017 r. Kwota dofinansowania 2 195 zł.

Spotkanie Wigilijne poprzedziło:

 • porządkowanie pomieszczeń w siedzibie Stowarzyszenia
 • zakup ozdób i dekorowanie pomieszczeń
 • zakup składników spożywczych i niektórych potraw na Spotkanie Wigilijne i Zabawę Sylwestrową
 • przygotowanie potraw wigilijnych i sylwestrowych

Spotkanie Wigilijne odbyło się w wynajętym lokalu. Natomiast czyste pomieszczenia i dekoracje przypominały uczestnikom o zbliżających się świętach i wprowadzały ich w dobry, świąteczny nastrój.
Równie ważnym celem było przybliżenie beneficjentom polskich tradycji chrześcijańskich, które będą mogli wdrażać w swoich rodzinnych domach:

 • wspólne kolędowanie
 • czytanie fragmentów biblii
 • dzielenie się opłatkiem
 • wręczanie sobie drobnych upominków

Ponadto część osób, która spędza święta samotnie (odtrąconych przez rodziny, wykluczonych przez przyjaciół i sąsiadów) mogła przeżyć spotkanie wigilijne w przyjaznej, radosnej atmosferze. W siedzibie Stowarzyszenie „Więź” odbyła się Zabawa Karnawałowa z konkursami i tańcami integracyjnymi. To wydarzenie z kolei pomogło osobom chorującym psychicznie zapomnieć chociaż na parę godzin o problemach związanych z objawami chorobowymi i przeżyć chwile wesołej, beztroskiej zabawy wśród przyjaciół.

 

Projekty w 2016 roku:

1. „Pójdę pod wiatr” projekt roczny dofinansowany przez Gminę Miasta Szczecin. Umowa Nr WSS-V.33.2016.BA CRU 16/0000448, realizowany od 03.02.2016 – 31.12.2016 r. Kwota dofinansowania 14 150 zł.

W ramach projektu realizowane były warsztaty:

 1. Warsztaty terapii grupowej
 2. Warsztaty terapii indywidualnej
 3. Warsztaty muzykoterapii
 4. Warsztaty biblioterapii z elementami dyskusji i autoprezentacji

Warsztaty terapii grupowej

Polegają na systematycznym uczestnictwie w spotkaniach grupy beneficjentów, której przewodzi terapeuta. Warsztaty terapii  grupowej są  szczególnie wskazane dla osób chorujących psychicznie, których problemy mają charakter społeczny, np. osoba cierpi na fobię społeczną albo ma trudności w komunikacji międzyludzkiej i porozumiewaniu się z innymi. Uczestnicy grupy przejawiają tendencję do wchodzenia w związki podobne do utrzymywanych z ludźmi spoza grupy, a zwłaszcza do wyniesionych z rodziny. Tworzą się normy grupowe, np. otwarta komunikacja, akceptacja odmiennych poglądów itp. Psychoterapia grupowa wykorzystuje naturalną dynamikę grupy, by wywołać pożądane zmiany u poszczególnych pacjentów. Grupa ludzi staje się zatem środowiskiem i narzędziem terapeutycznym.

Warsztaty terapii indywidualnej

Są dla osób chorujących psychicznie, które nie potrafią mówić o swoich problemach w grupie. Jest to bardzo ważna forma terapii , dzięki której chorujący mogą uporać się z własnymi problemami utrudniającymi im funkcjonowanie w życiu. Warsztaty terapii indywidualnej można określić jako bezpośredni kontakt pacjenta z psychoterapeutą. Kontakt „face to face” polega na szczerej i swobodnej rozmowie terapeutycznej bez udziału osób trzecich.

Warsztaty muzykoterapii

Podstawowym środkiem oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk, muzyka, która często jest wyzwalaczem oraz katalizatorem przeżyć i emocji. Muzyka pozwala na docieranie do głęboko ukrytych konfliktów oraz wydobywa i aktywizuje emocje, poprawia nastrój uczestnika, ćwiczy zaburzone sfery psychiczne, dostarcza pozytywnych przeżyć, pozwala na specyficzne doznania mogące doprowadzić do głębszego zainteresowania muzyką. Wspólne przeżywanie pozytywnych emocji da szansę na przełamanie bariery poczucia izolacji oraz rozładowanie napięcia u uczestników warsztatów , a także stworzy okazję do wspólnej zabawy.

Warsztaty biblioterapii

Warsztaty nawiązują do kultury różnych epok. Uczestnicy poznają myślicieli, filozofów, pisarzy z różnych okresów historycznych. Zajęcia prowadzone są w oparciu o analizę wybranych fragmentów przedstawionych dzieł literackich, dyskusję, i przykłady z własnego doświadczenia. Uzupełniane są ponadto rebusami, krzyżówkami oraz quizami. Warsztaty te ćwiczą pamięć, spostrzegawczość, umiejętność dłuższego wypowiadania się, przetwarzania przedstawionych faktów. Ponadto specjalnie dobrany zestaw ćwiczeń uczy dostrzegania podobieństw i różnic między kulturami, sprzyja zadawaniu pytań, demontowaniu stereotypów a także rozwojowi zainteresowań.

 

2. „Samodzielni pomimo wszystko”, realizowany w okresie od 01.08.2016 r. do 30.11.2016 r. Dofinansowany ze środków PFRON-u przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego. Umowa ROPS 40/2016, kwota dofinansowania 22 000 zł.

W ramach tego projektu odbywały się następujące zajęcia:

Warsztaty informatyczne

Miały one na celu wzrost umiejętności informatycznych wśród osób z zaburzeniami psychicznymi(OZP) i efektywne wykorzystanie ich podczas poszukiwania zatrudnienia i/lub w pracy. Tematyka to m.in. obsługa Internetu, pakietu Office, skuteczne poszukiwanie i przetwarzanie informacji w Internecie. Powstały dwie grupy, o różnym poziomie zaawansowania – podstawowym i zaawansowanym.

Warsztaty języka angielskiego

Miały one na celu podniesienie znajomości języka angielskiego wśród OZP , co z kolei może przyczynić się do efektywnego wykorzystania go podczas poszukiwania zatrudnienia i/lub w pracy. Powstały trzy grupy o różnym poziomie znajomości języka:

 • Kurs podstawowy – Rozumienie krótkich zdań oraz równoważników zdań. Wymiana informacji na poziomie podstawowym – zdobywanie informacji, rozumienie komunikatów.
 • Kurs średnio zaawansowany – Rozumienie prostych tekstów piosenek, wierszy, poleceń do zabaw integracyjnych. Pisanie krótkich notatek, wypełnianie formularzy, pisanie zaproszeń
 • Kurs zaawansowany – Porozumiewanie się w języku angielskim w życiu potocznym i w pracy zawodowej

Warsztaty kulinoterapii

Warsztaty miały na celu podniesienie poziomu wiedzy kulinarnej, co z kolei przyczyniło się do przełamania bariery poczucia izolacji u uczestników warsztatów oraz rozładowanie napięcia, zwiększyło kreatywność i samodzielne myślenie a także stworzyło okazję do wspólnej zabawy. Tematyka była dostosowana do umiejętności uczestników, m.in. przygotowywanie prostych posiłków, gorących napojów, obsługa zmywarki, pralki, kuchenki mikrofalowej i innych sprzętów AGD, estetyczne nakrywania do stołu i podawania posiłków, trening ekonomiczny.

Spotkania grupowe z prawnikiem

Podczas spotkań uczestnicy nabyli umiejętności korzystania z różnego rodzaju form pomocy publicznej, oraz korzystania z ulg i uprawnień, dofinansowań. To przyczyniło się do przełamania bariery poczucia izolacji u uczestników spotkania, zwiększyło ich świadomość swoich praw, także na rynku pracy, uaktywniło ich kreatywność i samodzielne myślenie a także stworzyło okazję do rozmów, wymiany doświadczeń. Tematyka, m.in. zasady wypełniania wniosków, rozumienia przepisów prawnych dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Warsztaty arteterapii

Warsztaty miały na celu podniesienie poziomu wiedzy z zakresu sztuki i malarstwa, co z kolei przyczyniło się do podniesienia wśród OZP poziomu samoakceptacji, zaufania oraz wzrostu poczucia własnej wartości, rozładowania negatywnych napięć, emocji i agresji, zrozumienia istoty samodzielności i odpowiedzialności za wykonane zadanie, budowania motywacji do aktywności, rozbudzenia twórczej postawy wobec świata i siebie, rozwoju zdolności poznawczych, obserwacji, myślenia i wyobraźni. Tematyka była dostosowana do umiejętności uczestników.

Warsztaty komunikacyjne

Celem warsztatów było zniwelowanie poczucia izolacji, niezrozumień, wycofania z życia społecznego na skutek przytłaczających emocji spowodowanych chorobą psychiczną a także konfliktów rodzinnych i nieumiejętności komunikowania się. Tematyka była dostosowana do umiejętności uczestników, m.in. ćwiczenia nowych zachowań i przenoszenie ich do codziennego życia społecznego i zawodowego.

Warsztaty taneczne

Celem warsztatów było zniwelowanie poczucia izolacji, wycofania z życia społecznego oraz pobudzenie do aktywności, ruchu, zdrowego trybu życia, otwartości na ludzi, wiary w siebie i własnego możliwości, polubienia własnej osoby. Warsztaty dostosowane były do umiejętności uczestników, m.in. ćwiczenie różnego rodzaju choreografii tanecznych.

Zajęcia Nordic Walking

Celem warsztatów było zniwelowanie poczucia izolacji, wycofania z życia społecznego oraz pobudzenie do aktywności, ruchu, zdrowego trybu życia, otwartości na ludzi, wiary w siebie i własnych możliwości, polubienie własnej osoby. Warsztaty dostosowane były do poziomu zaawansowania uczestników.

 

3. „Mistrzowie Życia” , projekt dofinansowany ze środków Województwa Zachodniopomorskiego, realizowany w okresie 15.07.2016 r. – 15.12.2016 r. Umowa Nr WWS/15/16, kwota dofinansowania 20 339,32 zł.

Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zwiększenia akceptacji i przeciwdziałania dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach kampanii realizowane były następujące działania:

 1. Kampania na portalu społecznościowym Facebook – tworzenie i upowszechnianie postów na stronie www oraz profilu Stowarzyszenia na portalu Facebook (łącznie min. 250 postów).
 2. Opracowanie merytoryczne i graficzne oraz publikacja 5 artykułów sponsorowanych pod hasłem „Mistrzowie Życia” na portalach internetowych o zasięgu regionalnym (woj. zachodniopomorskie) oraz lokalnym (powiaty lub gminy z woj. zachodniopomorskiego).
 3. Opracowanie merytoryczne i graficzne, druk 400 szt. i kolportaż na terenie woj. zachodniopomorskiego oraz publikacja w Internecie na stronie Stowarzyszenia – Biuletynu pod hasłem „Mistrzowie Życia” , informującego, poprzez historie osób z zaburzeniami psychicznymi, o objawach zaburzeń psychicznych, ich przebiegu, następstwach i możliwościach leczenia oraz przedstawiającego bohaterów kampanii jako niezwykłych ludzi, którzy pomimo choroby realizują się życiowo i społecznie.
 4. Opracowanie merytoryczne i graficzne, druk i dystrybucja 1000 szt. ulotek oraz 200 szt. plakatów pod hasłem „Mistrzowie Życia” .
 5. Wykupienie i organizacja 3 stoisk informacyjno- edukacyjnych pod hasłem „Mistrzowie Życia” podczas imprez adresowanych do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego; na stoisku dyżur  pełnił psycholog; ponadto w ramach każdej z imprez odbyła się także krótka prelekcja eksperta dot. przedmiotu kampanii.
 6. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób potrzebujących wsparcia lub poszukujących informacji o zaburzeniach psychicznych, zainteresowanych kontaktem osobistym, mailowym lub telefonicznym z ekspertem.
 7. Kontakt z mediami – tworzenie i wysyłanie informacji prasowych do mediów lokalnych i regionalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego związanych z kampanią.
 8. Rozpowszechnianie informacji o organizowanych w ramach kampanii wydarzeniach wśród jak najszerszego grona odbiorców – urzędów, instytucji, organizacji pozarządowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego.

 

4. Projekt uzupełniający do Urzędu Miasta Szczecin kampanii „Mistrzowie Życia”. Umowa Nr BOP-s.3037.38.2016.MB CRU 00002726/2016, od 01.08 2016 r. do 15.12.2016 r., kwota dofinansowania 2 300 zł.

„Mistrzowie Życia” kampania informacyjno – promocyjna na rzecz zwiększenia akceptacji i przeciwdziałania dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

5. „Śladami Historii Pomorza Zachodniego”, zadanie dofinansowane przez MOPR w okresie 29.08 – 31.08.2016 r. umowa Nr 11/2016/S/MOPR, kwota dofinansowania 11 510 zł.

Cele zadania:

 1. Integracja osób po kryzysach psychicznych i opiekunów poprzez czynny udział w wydarzeniach zaplanowanych w czasie wycieczki
 2. Poznanie walorów krajoznawczo – turystycznych miejscowości nadmorskich: Trzęsacza, Gryfic, Wolina, Niechorza
 3. Wzbogacenie wiedzy z dziedziny historii Słowian i Wikingów
 4. Poznanie rzemiosła i codziennych zajęć ludów zamieszkujących tereny Pomorza Zachodniego
 5. Wzbogacenie wiedzy o kolei wąskotorowej na Pomorzu Zachodnim
 6. Zwiększenie sprawności ruchowej
 7. Próba adaptacji w nowych miejscach
 8. Oderwanie się od natrętnych i negatywnych myśli

 

6. „Kultywujemy Polskie Tradycje Świąteczne”, projekt dofinansowany ze środków Gminy Miasta Szczecin, realizowany w okresie 15.12 – 31.12.2016 r. Umowa Nr WSS-V.54.2016.ZM CRU 16/0004350, kwota dofinansowania 1 460 zł.

Celem zadania było przygotowanie świąt Bożego Narodzenia i przeprowadzenie beneficjentów projektu przez kolejne etapy przygotowania Wigilijnego Wieczoru Świątecznego:

 • porządkowanie pomieszczeń w siedzibie Stowarzyszenia
 • zakup ozdób i dekorowanie pomieszczeń
 • zakup składników spożywczych na potrawy wigilijne
 • przygotowanie potraw wigilijnych

Spotkanie Wigilijne odbyło się w wynajętym lokalu, który był w stanie pomieścić 70 osób. Czyste pomieszczenia i dekoracje przypominały uczestnikom o zbliżających się świętach i wprowadziły ich w dobry, świąteczny nastrój.

Równie ważnym celem było przybliżenie beneficjentom polskich tradycji chrześcijańskich, które będą mogli wdrażać w swoich rodzinnych domach:

 • wspólne kolędowanie
 • czytanie fragmentów biblii
 • dzielenie się opłatkiem
 • wręczanie sobie drobnych upominków własnoręcznie wykonanych na warsztatach arteterapii

Ponadto część osób, która spędza święta samotnie (odtrąconych przez rodziny, wykluczonych przez przyjaciół i sąsiadów) mogła przeżyć spotkanie wigilijne w przyjaznej, radosnej atmosferze.

 

Projekty w 2015 roku:

1. Projekt dofinansowany z Urzędu Miejskiego ”Chcę ruszyć z miejsca”- nowatorskie metody terapeutyczne drogą do lepszego życia osób z niepełnosprawnością psychiczną – (12 530 zł)
9.02.2015 – 31.12. 2015 r.

 • Warsztaty psychoterapii „Ruch- taniec”
 • Trening Społecznego Poznania (TSP)
 • Trening Neuropoznania (TN)
 • Warsztaty muzykoterapii
 • Warsztaty biblioterapii z elementami dyskusji i autoprezentacji
 • Spotkania Klubowe (wolontariat)
 • Zajęcia sprawnościowe (wolontariat)

Trening Społecznego Poznania i Neuropoznania jest to program terapeutyczny przeznaczony dla osób z deficytem w sferach społecznego poznania i neuropoznania. Opiera się na psychologii uczenia się, wykorzystuje techniki poznawcze i behawioralne.
Treningi Neuropoznania poprawiły w znacznym stopniu uwagę, pamięć i umiejętność uczenia się.
Treningi Społecznego Poznania przyczyniły się do lepszego wglądu we własne emocje i adekwatnego postrzegania wydarzeń.

Warsztaty Terapii Ruch – Taniec dawały możliwość beneficjentom odkrycia własnej kreatywności i ekspresji.

Warsztaty Muzykoterapii polegały na różnorodnych grach i konkursach muzycznych rozwijających zainteresowania artystyczne i pomagających w uporaniu się z negatywnymi emocjami. Wydobycie i aktywizacja emocji, poprawa nastroju uczestnika, ćwiczenie zaburzonych sfer psychicznych, głębsze zainteresowanie muzyką – efekty warsztatów.

W warsztatach biblioterapii z elementami dyskusji i autoprezentacji beneficjenci czytali fragmenty klasyki literatury a następnie dyskutowali o przesłaniu i wartościach literackich utworu. Czasami sami przygotowywali fragmenty ulubionych dzieł literackich. Zajęcia te ćwiczyły pamięć, spostrzegawczość, umiejętność dłuższego wypowiadania się, przetwarzanie przedstawionych faktów.

 

2.Projekt dofinansowany ze środków PFRON przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego – Mały Grant „Chcę iść dalej” (8660 zł) 1.09.2015 – 29.11.2015

 • Warsztaty terapii grupowej
 • Warsztaty muzykoterapii
 • Warsztaty biblioterapii
 • Warsztaty języka angielskiego na 3 poziomach (podstawowy, średnio zaawansowany, zaawansowany)
 • Spotkania z prawnikiem grupowe i indywidualne
 • Spotkania integracyjne (wolontariat)
 • Spotkania Klubowe (wolontariat)

Zadanie skierowane było do osób po kryzysach psychicznych, które z powodu swej niepełnosprawności narażone są na izolację, osamotnienie i wykluczenie społeczne. Proponowane w projekcie działania miały na celu integracje osób chorujących psychicznie, ich aktywizację społeczną i zawodową.

Zamierzenia te były realizowane poprzez:

Warsztaty terapii grupowej

W bezpiecznym otoczeniu i atmosferze, jaką stwarza grupa, osoba chorująca psychicznie może przyjrzeć się sobie i zrozumieć swoje reakcje, zachowania
i wzorce relacji, w jakie wchodzi z innymi ludźmi.

Udział w tych warsztatach niweluje poczucie izolacji, niezrozumienia, wycofania z życia społecznego na skutek przytłaczających emocji spowodowanych chorobą psychiczną a także konfliktów rodzinnych i nieumiejętności komunikowania się.

W dalszej fazie osoba chorująca psychicznie może ćwiczyć nowe zachowania i przenosić je do codziennego życia społecznego i zawodowego.

Warsztaty muzykoterapii

Podstawowym środkiem oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk, muzyka, która często jest wyzwalaczem oraz katalizatorem przeżyć i emocji.

Muzyka pozwala na docieranie do głęboko ukrytych konfliktów oraz wydobywa i aktywizuje emocje, poprawia nastrój uczestnika, ćwiczy zaburzone sfery psychiczne, dostarcza pozytywnych przeżyć, pozwala na specyficzne doznania mogące doprowadzić do głębszego zainteresowania muzyką. Wspólne przeżywanie pozytywnych emocji daje szansę na przełamanie bariery poczucia izolacji u uczestników warsztatów oraz rozładowanie napięcia, a także stwarza okazję do wspólnej zabawy.

Warsztaty biblioterapii

Warsztaty nawiązywały do kultury różnych epok. Uczestnicy poznali myślicieli, filozofów, pisarzy z różnych okresów historycznych. Zajęcia prowadzone były w oparciu o analizę wybranych fragmentów przedstawionych dzieł literackich, dyskusję, i przykłady z własnego doświadczenia. Uzupełniane były ponadto rebusami, krzyżówkami oraz quizami. Warsztaty te ćwiczą pamięć, spostrzegawczość, umiejętność dłuższego wypowiadania się, przetwarzania przedstawionych faktów. Ponadto specjalnie dobrany zestaw ćwiczeń uczy dostrzegania podobieństw i różnic między kulturami, sprzyja zadawaniu pytań, demontowaniu stereotypów a także rozwojowi zainteresowań.

Warsztaty języka angielskiego na 3 poziomach (podstawowy, średnio zaawansowany, zaawansowany)

 • Kurs podstawowy
  Rozumienie krótkich zdań oraz równoważników zdań – pod warunkiem, że sformułowano je w bardzo prosty sposób. Wymiana informacji na poziomie podstawowym – zdobywanie informacji, rozumienie komunikatów.
 • Kurs średnio zaawansowany
  Rozumienie prostych tekstów piosenek, wierszy, poleceń do zabaw integracyjnych. Pisanie krótkich notatek, wypełnianie formularzy, pisanie zaproszeń.
 • Kurs zaawansowany
  Porozumiewanie się w języku angielskim w życiu codziennym i w pracy zawodowej

Spotkania z prawnikiem grupowe i indywidualne

W ramach spotkań uczestnicy nabyli umiejętności korzystania z różnego rodzaju form pomocy publicznej, oraz korzystania z ulg i uprawnień, dofinansowań. Poznli zasady wypełniania wniosków, rozumienia przepisów prawnych dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Spotkania integracyjne

Uroczystości, spotkania tematyczne, udział w wydarzeniach kulturalnych (wyjścia do kina, teatru, muzeum itp.).

Spotkania Klubowe

Gry zespołowe i zabawy, wspólne śpiewanie przy akompaniamencie gitary, instruktaż malarski.

 

3.Projekt dofinansowany ze środków MOPR – „3–dniowa wycieczka turystyczno – rekreacyjna do Dziwnówka: „To jest Twój czas – bądź aktywny – baw się i rozwijaj”, (6060 zł)

W zadaniu wzięło udział 30 osób z miasta Szczecin; 25 osób niepełnosprawnych psychicznie (w tym 3 osoby ze Stowarzyszenia „Rodzina”) i 5 opiekunów. Beneficjenci projektu uczestniczyli w 3-dniowej wycieczce turystyczno –rekreacyjnej do Dziwnówka – od 2.09.2015 do 4.09.2015.

W tym czasie osoby niepełnosprawne psychicznie oraz opiekunowie mieli możliwość lepiej się poznać, nawiązać głębsze przyjaźnie, poprawić swoją kondycję psychiczną i fizyczną, poszerzyć swoje zainteresowania.

Cele takie jak: integracja osób po kryzysach psychicznych, wejście w grupę społeczną i czynne funkcjonowanie w grupie oraz zwiększenie sprawności ruchowej zostały zrealizowane poprzez:

 • zorganizowanie ogniska ze śpiewami i zabawami integracyjnymi
 • zabawę taneczną z konkursami
 • jazdę na quadach i strzelanie do celu z wiatrówki, poczęstunek oraz zwiedzanie Bałtyckiego Parku Dinozaurów we Wrzosowie.

4.Projekt dofinansowany z Urzędu Miasta – ”Przeżyjmy to razem”, mała dotacja (2000 zł): – Spotkanie Wigilijne w Restauracji „Portofino” 19.12.2015

Osoby po kryzysach psychicznych, ich rodziny i wolontariusze mieli możliwość przezywania Spotkania Wigilijnego w gronie przyjaciół oraz znajomych, co zmniejszyło ich poczucie izolacji i smutku.

 

Projekty w 2014 roku:

Urząd Miasta – „Razem nawet do gwiazd” w okresie od 3.02.2014.do 31.12.2014

Co czwarty Polak w wieku produkcyjnym doświadczał w swoim życiu zaburzeń psychicznych – wynika z badań, których wyniki ogłoszono 13.12.2013 na konferencji w warszawskim Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny.

Biorąc pod uwagę tą wypowiedź oraz prawie 10-letnie doświadczenie naszego Stowarzyszenia uważamy, że konieczna jest wszechstronna rehabilitacja osób chorujących psychicznie, która przyczyni się do długotrwałej remisji oraz poprawy kondycji psychicznej i ruchowo – zdrowotnej tych osób. Sytuacja taka będzie miała również wymiar ekonomiczny, gdyż terapia poza drzwiami szpitali psychiatrycznych jest dużo tańsza.

Dlatego też w zadaniu ujęte są warsztaty terapeutyczne i działania:

 • warsztaty terapii grupowej
 • warsztaty terapii indywidualnej
 • trening kognitywny – działanie innowacyjne
 • trening metapoznawczy (MCT) – działanie innowacyjne
 • warsztaty psychoedukacji
 • warsztaty „Poznaję moje miasto” – wolontariat, działanie innowacyjne
 • warsztaty „Poznaję moje miasto” – udział w wydarzeniach kulturalnych
 • warsztaty na temat kultury – wolontariat
 • spotkania klubowe – wolontariat

Projekty w 2013 roku:

1. Projekt dofinasowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego „Wsparcie aktywności osób z zaburzeniami psychicznymi” (kwota dofinansowania – 6860 zł).

W niwelowaniu choroby psychicznej są konieczne obok leków różnego rodzaju terapie i działania, których efektem jest wzrost aktywności, samodzielności, poczucia własnej wartości, lepsza komunikacja, obniżenie poziomu lęków i integracja ze światem ludzi zdrowych. Rehabilitacja przez pracę jest według psychiatrów najbardziej skuteczną formą terapii osób po kryzysach psychicznych, a korzyści płynące z niej są nie do przecenienia.

Dlatego w zadaniu ujęto również działania, których celem jest przygotowanie beneficjentów do podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia pracy:

 • grupowe warsztaty informatyczne
 • grupowe warsztaty języka angielskiego
 • spotkania z pracodawcami
 • indywidualne sesje z doradcą zawodowym
 • indywidualne konsultacje z prawnikiem

Działania, które podniosą sprawność funkcjonowania organizmu beneficjentów zadania (wolontariat):

 • zajęcia sportowo rekreacyjne
 • prelekcje na temat uzależnień

Działania zwiększające zaangażowanie społeczne beneficjentów (wolontariat):

 • porządkowanie pomieszczeń stowarzyszenia i terenów wokół siedziby
 • segregacja odpadów w stowarzyszeniu
 • zbieranie plastikowych nakrętek na rehabilitację osoby niepełnosprawnej ruchowo

Poprawa wzajemnych relacji w rodzinach osób chorujących psychicznie:

 • spotkania integracyjne
 • spotkania tematyczne
 • udział w wydarzeniach kulturalnych

2. Projekt dofinansowany przez Urząd Miejski „Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji obejmujących osoby z niepełnosprawnością psychiczną” (kwota dofinansowania 18000 zł)

„Za 15 lat choroby psychiczne będą najczęstszymi schorzeniami dotykającymi Europejczyków” (Debata Obywatelska w Sejmie 9.02.2011). Biorąc pod uwagę te niepokojące dane uważamy, ze konieczna jest wszechstronna rehabilitacja osób chorych psychicznie, która przyczyni się do długotrwałej remisji oraz poprawy kondycji psychicznej i ruchowo – zdrowotnej tych osób. Sytuacja taka będzie miała również wymiar ekonomiczny, gdyż terapia poza drzwiami szpitali psychiatrycznych jest dużo tańsza.

Dlatego też w zdaniu są ujęte zajęcia terapeutyczne:

 • warsztaty terapii grupowej
 • warsztaty terapii indywidualnej
 • warsztaty komunikacyjne
 • trening umiejętności społecznych „Miejskie gry terenowe”

3. Urząd Miasta – „Radosne spotkania świąteczne” -18.12.2013

Wspólna Wieczerza Wigilijna w przyjaznym, estetycznym pomieszczeniu ma stworzyć miły, pogodny nastrój świąteczny. W czasie spotkania członkowie Stowarzyszenia, członkowie rodzin, terapeuci i wolontariusze będą wspólne śpiewać kolędy, dzielić się opłatkiem, składać sobie życzenia i spożywać tradycyjne potrawy wigilijne.

Natomiast podczas Spotkania Noworocznego członkowie złożą sobie życzenia noworoczne. Odbędą się również gry i konkursy oraz tańce przy dźwiękach muzyki dyskotekowej. W przerwach beneficjenci posilą się wspólnie przygotowanymi potrawami.

 

Projekty w 2012 roku:

1. Projekt „Żyjmy jakby niebo było na ziemi”

Projekt dofinansowany przez Urząd Miasta Szczecin realizowany od 1.02. do 31.12.2012 r. Beneficjentami są osoby chorujące psychicznie. Konieczną pomocą w niwelowaniu objawów choroby psychicznej są, obok leków, różnego rodzaju terapie i działania, których efektem jest wzrost aktywności, samodzielności, poczucia własnej wartości, lepsza komunikacja i obniżenie poziomu lęków.

Dlatego w zadaniu zostały uwzględnione:

 • psychoterapia grupowa
 • psychoterapia indywidualna
 • warsztaty komunikacyjne
 • trening radzenia sobie z lękami.

2. Wolontariusze w Akcji – Promocja zdrowia psychicznego” realizacja  26.11.12  do 8.12.2012 r.

Spotkanie pod w/w tytułem odbyło się w dniu  8.12.2012 r. w Sali Kominkowej w „ 13 Muzach”.  Stroną organizacyjną i przygotowaniem spotkania zajęli się wolontariusze – studenci Uniwersytetu Szczecińskiego z Wydziału Psychologii i absolwentka tej uczelni Pani Katarzyna Gałka.

Prezentacja dzieł artystycznych wykonanych przez niepełnosprawnych artystów i poezji napisanej przez przyjaciół Stowarzyszenia oraz edukacja zebranych na spotkaniu gości miała na celu zmianę stereotypowego myślenia na temat osób chorujących psychicznie i promocję zdrowia psychicznego, a w szczególności pracę wolontariuszy.

Zamierzenia zadania:

 • zaprezentowanie mieszkańcom Szczecina dzieł plastycznych namalowanych przez artystów amatorów i poezji napisanej przez przyjaciół stowarzyszenia
 • przeprowadzenie prelekcji na temat „Moja droga wyjścia z choroby” przez osoby po kryzysach psychicznych
 • wykład lekarza psychiatry Bartłomieja Kubackiego na temat „Profilaktyka zdrowia psychicznego”; (prezentacja multimedialna), wolontariat
 • prezentacja multimedialna działalności organizacji

3. „W Wigilijny Wieczór jesteśmy razem” –  realizacja 22.12.2012 r.

Uroczysty Wieczór Wigilijny odbył się w przytulnej restauracji „Cafe Uśmiech”. Celem spotkania była integracja członków i sympatyków Stowarzyszenia, terapeutów i wolontariuszy jak również pielęgnowanie zwyczajów bożonarodzeniowych.

 

Projekty w 2011 roku:

1. Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji, obejmujących osoby z niepełnosprawnością psychiczną. Projekt roczny, dofinansowany z Urzędu Miasta

 Zadanie skierowane jest do osób po kryzysach psychicznych, które z powodu swej niepełnosprawności narażone są na marginalizację, izolację i wykluczenie społeczne z miasta Szczecina.

Według prof. dr hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicza:

„W połączeniu z leczeniem przeciwpsychotycznym stosowane są również inne metody terapeutyczne. Celem stosowania tych metod jest zmniejszenie nasilenia objawów choroby psychicznej, zapobieganie nawrotom , a także utrzymanie regularności przyjmowania leków oraz pomoc w odbudowie godnego i samodzielnego życia poza drzwiami oddziałów psychiatrycznych”

(prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz – „Odnaleźć drogę – poradnik dla wszystkich dotkniętych przez schizofrenię”)

Dlatego też w zadaniu ujęliśmy:

 • warsztaty psychoedukacji

A także innowacyjne formy zajęć:

 • warsztaty ruch – taniec
 • warsztaty komunikacyjne.

 2. „Droga do Siebie”

 a) współudział w projekcie Związku Polfamilia, kontynuacja projektu zeszłorocznego

b) warsztaty:

 • Wsparcie rodzin z wykorzystaniem elementów Ruch-Taniec
 • Warsztaty psychoedukacji dla osób chorujących psychicznie
 • 2 wykłady z dziedziny psychiatrii środowiskowej

 3. „W stronę nadziei”

 a) projekt mała dotacja – dofinansowanie Urząd Miejski

Według badań naukowych przeprowadzonych w latach 1990 – 2004 „od wielu lat rośnie liczba osób cierpiących na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowań.” W tym czasie „liczba leczonych ambulatoryjnie wzrosła o 131 %, a hospitalizowanych o 45%. W latach 1990 – 2004 o ponad 22% wzrosła liczba samobójstw zakończonych śmiercią.” (Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2011 – 2015).

Biorąc pod uwagę te niepokojące dane uważamy za konieczną systematyczną kontynuację warsztatów terapeutycznych, które mają na celu zapobieganie nawrotom choroby psychicznej oraz powrót do godnego życia w rodzinie i społeczeństwie osób chorujących psychicznie.

b) warsztaty:

 • trening radzenia sobie z lękami
 • terapia prowadzona podejściem skoncentrowanym na rozwiązanie zadania
 • arteterapia

Realizacja projektów w 2010 roku

W 2010 roku pozyskaliśmy z Urzędu Miasta Szczecina dotacje na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. Tytuł pierwszego i drugiego projektu:

 1. „Integracja i aktywizacja społeczna osób po kryzysach psychicznych oraz ich rodzin”
 2. „Organizacja uroczystych i integracyjnych spotkań wigilijnych i noworocznych”

W ramach pierwszego projektu beneficjenci uczestniczą w treningu umiejętności społecznych. Uczą się podstawowych umiejętności społecznych oraz rozpoznawania pierwszych objawów choroby, co przyczynia się do samodzielnego szukania specjalistycznej pomocy przez osobę chorującą psychicznie w momencie pojawienia się zwiastunów chorobowych. Umiejętność ta ogranicza w dużym stopniu ilość hospitalizacji.

Projekt również obejmuje warsztaty teatralne, które są prowadzone w Stowarzyszeniu od 2006 roku przez terapeutkę zajęciową z przygotowaniem reżyserskim. Udział w warsztatach wpływa na poprawę własnego wizerunku uczestnika, pokonywanie lęku przed innymi oraz rozwój emocjonalny i społeczny.

Członkowie rodzin i opiekunów uczestniczą w terapii, która przyczyni się do lepszego zrozumienia osób po kryzysach psychicznych, radzenia sobie ze stresem i poczuciem winy oraz „wstydem” spowodowanym chorobą osoby bliskiej. Podniesie poziom wiedzy na temat choroby psychicznej i pomoże w odnowieniu zaburzonych relacji rodzinnych i przyjacielskich.

Drugi projekt ma na celu integrację oraz udział w kulturalnych wydarzeniach oferowanych przez nasze miasto. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń wiemy, że wspólnie przeżywane wyjścia i wyjazdy integracyjne oraz udział w wydarzeniach kulturalnych mają zdecydowany wpływ na poprawę relacji między osobą chorującą a rodziną. Pozwalają odnowić zerwane więzi przyjacielskie i nawiązać nowe znajomości, które poprawiają samopoczucie osoby chorującej, rozbudzają zainteresowania kulturalne i zwiększają aktywność życiową.

Kolejnym projektem realizowanym w 2010 roku to program edukacyjny:

 1. „Droga do siebie”

Projekt został opracowany dla chorych na schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową. Celem Programu jest edukacja i wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w poznawaniu psychozy i metod leczenia, w radzeniu sobie z trudnościami choroby, w uzyskiwaniu integracji z samym sobą i otoczeniem i w efekcie osiąganiu lepszej jakości życia. Rodzinie i przyjaciołom treści programowe mają podpowiedzieć jak postępować, gdy ktoś bliski choruje na chorobę psychiczną, jak wspierać go, jak się komunikować, aby razem z nim zmierzyć się z zaburzeniem, oraz jak samemu radzić sobie w trudnych sytuacjach. Program „Droga Do Siebie” wspierają, jako patroni honorowi: Polskie Towarzystwo psychiatryczne, Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „POL-FAMILIA” oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

 

Realizacja projektu z funduszu FIO w okresie od 15.05.2009 r. do 31.12.2009 r.

Nasze Stowarzyszenie jest w trakcie realizacji projektu pod tytułem:

„Tu odzyskuję wiarę w swe siły, tu ból jest mniejszy sens życia ważniejszy”.

Pieniądze na ten cel pozyskano z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Zadanie skierowane jest do osób po kryzysach psychicznych, które z powodu swej niepełnosprawności narażone są na izolację, osamotnienie i wykluczenie społeczne a także współcierpiących rodzin, opiekunów, przyjaciół oraz osób zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej i zawodowej z miasta Szczecina. Zakładamy, że proponowane przez nas nowoczesne metody terapeutyczne i rehabilitacyjne poza drzwiami oddziałów psychiatrycznych (warsztaty psychoedukacji: terapia grupowa i indywidualna, warsztaty teatralne, warsztaty artystyczne: literackie, plastyczne, muzyczne, rehabilitacja ruchowa i prozdrowotna, edukacja i poradnictwo społeczno – prawne) pomogą chorującym psychicznie prowadzić godne i samodzielne życie w społeczeństwie.

Harmonogram zajęć do projektu więcej >>>

Podstawowym celem FIO jest finansowe wsparcie inicjatyw obywatelskich z udziałem organizacji pozarządowych, podejmowanych na rzecz:

 • wspierania działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych,
 • wspierania działań inicjowanych przez organizacje wspierania rozwoju współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym i publicznym,
 • wspierania działań inicjowanych przez organizacje wspierania działań organizacji pozarządowych umożliwiających im korzystanie ze środków Unii Europejskiej,
 • wspierania działań inicjowanych przez organizacje w zakresie inicjatyw obywatelskich, wymagających, z obiektywnych powodów, zintegrowanej formuły aktywność. www.mpips.gov.pl

Dnia 22 września 2009 r. odbyła się premiera sztuki teatralnej

W dniu 22 września o godz. 18:00 w Teatrze Współczesnym na  Scenie Malarnia odbyła się adaptacja I aktu sztuki Miłość na Krymie Sławomira Mrożka

Reżyseria: Justyna Rawska

Obsada:

Piotr Aleksiejweicz Siejkin (porucznik) Jarosław
Tatiana Jakowlewna Borodina (nauczycielka) Klaudia
Iwan Nikołajewicz Zachedryński (niejasna osobistość) Maciej
Lily Karłowna Swietłowa (aktorka Joanna
Aleksander Iwanowicz Czelcow (kupiec) Przemysław
Matriona Wasiljewna Czelcow (jego żona) Joanna
Rudolf Rudolfowicz Wolf (inżynier kolei żelaznych) Marek
Anastazy Pietrowicz Batuszkow Michał

Miłość na Krymie to historia dwudziestowiecznej Rosji, którą autor maluje za pomocą cytatów, czy pastiszu arcydzieł literatury rosyjskiej.

W interpretacji Grupy PARADOX jest to historia o człowieku samotnym, poszukującym spełnienia w miłości. Jakiej?…

Spektakl organizuje Grupa Teatralna PARADOX przy wsparciu Stowarzyszenia „Więź”

Środki finansowe na to przedsięwzięcie pozyskano (w ramach projektu) z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) oraz z Urzędu Miasta Szczecin.

Projekt ma na celu integrację osób po przebytych kryzysach psychicznych ze środowiskiem lokalnym (stworzenie możliwości pracy artystycznej oraz terapii).

Reżyserką sztuki jest Justyna Rawska, która przygotowywała spektakl wraz z osobami po przebytym kryzysie psychicznym przez kilkanaście miesięcy. Niezwykłe zaangażowanie, miłość i zrozumienie Justyny Rawskiej do tych szczególnych aktorów występujących spektaklu pozwolą Państwu przeżyć to niezwykłe wydarzenie kulturalne.

Zobacz zdjęcia >>>


 

Skoro śpiewać każdy może, to i każdy może być aktorem. Przekonali się o tym członkowie grupy teatralnej „PARADOX”, których dwuletnie przygotowania zwieńczone zostały wystawieniem w szczecińskiej „Malarni” etiudy na podstawie sztuki Sławomira Mrożka „Miłość na Krymie”.

„NIC SIĘ NIE DZIEJE, A WSZYSTKO SIĘ ZDARZA”

Grupa teatralna „PARADOX” powstała w 2005 roku, jako propozycja zajęć terapeutycznych dla osób przebywających w oddziale dziennym kliniki psychiatrycznej Pomorskiej Akademii Medycznej. Na ten moment w jej skład wchodzą członkowie Stowarzyszenia „Więź” oraz dwie wolontariuszki. Zespół teatralny tworzą zarówno osoby po kryzysach psychicznych, jak i ludzie zdrowi. Prowadzeni są przez terapeutkę Justynę Rawską. Studia reżyserskie na Krakowskiej Akademii Teatralnej oraz wieloletnia praca z osobami chorymi psychicznie, pozwoliły jej bardzo profesjonalnie przygotować amatorów do występu na prawdziwej scenie. Jak przyznaje reżyserka „Miłość na Krymie” okazała się genialną materią, zarówno w pracy terapeutycznej, jak i teatralnej.

UDANA WSPÓŁPRACA

Zespół ma za sobą niejeden występ. Przedstawiał już poezję 20-lecia międzywojennego (2005 r.), „Betlejem Polskie” (2006 r.), „Wesele” (2007 r.), a także spektakl oparty na fragmentach jednego z dramatów Tennessee Williamsa (2007 r.). Zajęcia teatralne są dla uczestników formą terapii, w której każdy widzi coś innego. Najczęściej podkreślają możliwość uwolnienia emocji, co przy chorobie o takim charakterze nie jest łatwe. Spośród zajęć organizowanych przez „Więź” najbardziej wartościowe są dla mnie właśnie zajęcia teatralne. Otwierają mnie na ludzi, uczą pokazywania emocji i pewnych zachowań. Przez to, że są tak trudne, stają się ciekawe. Dają mi wielką satysfakcję i zadowolenie z siebie – mówi Marek, jeden z aktorów. W tym przypadku sztuka i terapia tworzą nierozerwalną całość. To nie tylko kontakt z drugim człowiekiem. Aktorzy nadając odgrywanym przez siebie postaciom przypisaną im osobowość, mają możliwość poznać zupełnie inne emocje i zastanowić się nad mechanizmami, które kierują człowiekiem. Nawet bliscy dostrzegają, jak ogromna zmiana zaszła w uczestnikach zajęć. Przede wszystkim dzięki tym zajęciom połknąłem bakcyla teatru. Poprawiła mi się koncentracja i pamięć. Mogę spokojnie powiedzieć, że kocham występować i bawić się słowem – twierdzi Maciek odgrywający rolę Iwana Nikołajewicza Zachedryńskiego.

JESTEM AKTOREM

Członkowie zespołu „PARADOX” są amatorami. Występy to dla nich duże wyzwanie, a uznanie publiczności jest motorem do działania. – Gdyby mi ktoś powiedział 7 lat temu, że będę występował w teatrze, to bym go wyśmiał i powiedział, że ma bujną wyobraźnię. A stało się to jakoś zwyczajnie. Zacząłem brać udział w zajęciach teatralnych i teraz mogę powiedzieć, że w pewnym stopniu się przyzwyczaiłem. Teatr sprawia, że wcielając się w daną postać pokazuję jej emocje i uczucia. Wydaje mi się, że dzięki temu bardziej poznaję sam siebie i rozwijam się emocjonalnie – opowiada Jarek. Praca nad rolą, a w konsekwencji nad całym spektaklem nie jest taka łatwa, jak mogłoby się wydawać. Zarówno od reżyserki, jaki i samych aktorów wymaga systematycznej pracy, która prócz zabawy i zdobywania nowych doświadczeń ma także aspekt terapeutyczny. Teatr pozwala wejść w pewne relacje społeczne. Jest lekarstwem na wszystko. Występ na deskach teatru jest spełnieniem naszych marzeń. To co przygotowaliśmy, warto pokazać jeszcze raz. Miejmy nadzieję, że to się uda – mówi Justyna Rawska. Zajęcia teatralne odbywały się dzięki dofinansowaniu z Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Grupa wierzy, że dzięki dalszej pomocy uda jej się przedstawić jeszcze niejedną sztukę.

Paulina Sikora

Artykuł z Kuriera Szczecińskiego z dn. 30.09.2009 po przedstawieniu teatralnym. pdf ikona pdf

Artykuł z Kuriera Szczecińskiego z dn. 29.10.2008 dotyczący powstania teatru. pdf ikona pdf

kropki

Od 1.01.2008 realizowany jest projekt dotowany przez PFRON nt. „Tylko ci spośród nas będą naprawdę szczęśliwi, którzy odkryją jak służyć innym”. W ramach tego projektu odbywają się:

 • warsztaty teatralne
 • warsztaty plastyczne
 • terapia grupowa dla pacjentów
 • terapia grupowa dla rodzin
 • wykłady z dziedziny psychiatrii dla środowiska szczecińskie
kropki

Współpracujemy z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w celu wymiany doświadczeń (Polfamilia, Eufemia…);

kropki

Piszemy projekty do organizacji pozarządowych zajmujących się poprawą jakości życia osób chorujących psychicznie (Urząd Miejski, MOPR, Urząd Wojewódzki, PFRON…), w celu zdobycia funduszy na nasze działania statutowe;

kropki

Bierzemy udział w konferencjach i szkoleniach rozszerzających naszą wiedzę na temat psychiatrii środowiskowej, współpracy z organizacjami samorządowymi i państwowymi, zdobywania funduszy na działalność Stowarzyszenia ze środków krajowych i unijnych;

kropki

W roku 2007 i 2008 członkowie Stowarzyszenia brali udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez następujące instytucje:

 • Związek Polfamilia
 • Instytut praw pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w Warszawie
 • Komitet Naukowy ADHES w Polsce
 • Klinika PAM w Szczecinie
 • FSO
 • Urząd Marszałkowski
 • Urząd Miejski w Szczecinie (Biuro organizacji Pozarządowych)
kropki

W okresie od listopada 2006 r. do grudnia 2007 r. zostały napisane i zrealizowane przez członków Stowarzyszenia „Więź” 3 projekty:

 • Projekt dotowany przez Gminę Szczecin (wsparcie osób po przebytych kryzysach psychicznych i ich rodzin, doradztwo w sprawach prawnych i socjalnych, upowszechnianie wiedzy o chorobach psychicznych).
 • Projekt dotowany przez MOPR (zajęcia sportowe, wyjścia na imprezy kulturalne wycieczka do Mrzerzyna – współpraca z DPS-em przy ul. Broniewskiego 4).
 • Projekt dotowany przez Urząd Wojewódzki (warsztaty teatralne, warsztaty plastyczne, zajęcia poezjoterapii).
kropki

Od 1.09.2006 do 31.12.2006 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul.Mącznej realizowany był projekt opracowany przez SWIP nt. „Aktywizacja i integracja osób po kryzysach psychicznych”. W ramach tego projektu przeprowadzone zostały zajęcia:

 • sportowe (na basenie, na sali gimnastycznej, jazda konna)
 • plastyczne
 • zajęcia z psychologiem
 • trening asertywności
 • wydarzenia kulturalne (wyjścia do kina, teatru, filharmonii)