Harmonogram

Harmonogram zajęć IX – XII. 2009 r

Wrzesień 2009

 1. Próby teatralne (16- 30.09) ( 4razy po 3 godziny, 8 osób)
 2. Wystawienie sztuki Sławomira Mrożka „Miłość na Krymie” w Teatrze Współczesnym, scena Malarni ( 8 osób – grupa aktorska teatru „Paradox” oraz rodziny i publiczność) – 22.09.2009 r.
 3. Biwak w okolicach Szczecina
 4. Warsztaty terapii grupowej dla osób po przebytym kryzysie psychicznym ( 2 razy po dwie godziny)
 5. Terapia indywidualna dla osób po przebytym kryzysie psychicznym (2 razy 1 godzina)
 6. Zajęcia plastyczne dla osób po przebytym kryzysie psychicznym (1 raz w tygodniu po 2 godziny)
 7. Zajęcia choreoterapii ( 2 razy po dwie godziny)
 8. Warsztaty dla rodzin – psychoedukacja i wsparcie ( 2 razy po dwie godziny)
 9. Rozmowy indywidualne z terapeutą ( 2 razy 1godzina )
 10. Pływalnia – 2 razy 1 godzina
 11. Gimnastyka korekcyjna – 2 razy 2 godziny
 12. Wykład lekarza psychiatry – 1 raz 2 godziny
 13. Siłownia – 2 razy 1 godzina

Październik 2009

 1. Spotkanie integracyjne z poczęstunkiem ( ok. 30 osób)
 2. Wycieczka integracyjna do Poczdamu (ok.30 osób)
 3. Warsztaty terapii grupowej dla osób po przebytym kryzysie psychicznym ( 5 razy po 2 godziny)
 4. Terapia indywidualna dla osób po przebytym kryzysie psychicznym (5 razy 1 godzina)
 5. Zajęcia plastyczne dla osób po przebytym kryzysie psychicznym ( 5 razy po 2 godziny)
 6. Zajęcia choreoterapii (4 razy po 2 godziny)
 7. Warsztaty dla rodzin – psychoedukacja i wsparcie ( 5 razy po dwie godziny)
 8. Rozmowy indywidualne z terapeutą (5 razy po 1 godzinie)
 9. Konsultacje z psychiatrą ( 1 po 2 godziny)
 10. Pływalnia(4 po 1 godzinie)
 11. Gimnastyka korekcyjna (4 razy po dwie godziny)
 12. Siłownia (5 razy po 1 godzinie)
 13. Wykład dietetyka (2 godziny)
 14. Wyjście do kina lub teatru
 15. Zajęcia teatralne ( 4 razy po 3 godziny)

Listopad 2009

 1. Wieczór z poezją i muzyką w wykonaniu osób po przebytym kryzysie psychicznym i ich rodzin ( ok. 30 osób)
 2. Spotkanie integracyjne w siedzibie Stowarzyszenia
 3. Wykład psychologa klinicznego ( 1 raz 2 godziny)
 4. Wieczór Andrzejkowy ( ok. 30 osób)
 5. Warsztaty terapii grupowej dla osób po przebytym kryzysie psychicznym ( 4 razy 1 godzina)
 6. Terapia indywidualna dla osób po przebytym kryzysie psychicznym ( 4 razy 1 godzina)
 7. Zajęcia plastyczne dla osób po przebytym psychicznym( 4 razy po 2 godziny)
 8. Warsztaty dla rodzin – psychoedukacja i wsparcie (4 razy po dwie godziny)
 9. Rozmowy indywidualne z terapeutą (4 razy po 1 godzinie)
 10. Konsultacje z psychiatrą (1 po 2 godziny)
 11. Pływalnia (5 po 1 godzinie)
 12. Gimnastyka korekcyjna ( 4 razy po dwie godziny)
 13. Siłownia( 4 razy po 1 godzinie)
 14. Zajęcia teatralne( 6 razy po 3 godziny)
 15. Wyjście do kina lub teatru

Grudzień 2009

 1. Przygotowanie kiermaszu i jasełek
 2. Wyjście do kina lub teatru
 3. Warsztaty terapii grupowej dla osób po przebytym kryzysie psychicznym ( 3 razy po 2 godziny)
 4. Terapia indywidualna dla osób po przebytym kryzysie psychicznym ( 3 razy 1 godzina)
 5. Zajęcia plastyczne dla osób po przebytym kryzysie psychicznym ( 2 razy po 2 godziny)
 6. Warsztaty dla rodzin – psychoedukacja i wsparcie ( 2 razy po dwie godziny)
 7. Rozmowy indywidualne z terapeutą ( 2 razy po 1 godzinie)
 8. Konsultacje z psychiatrą ( 1 po 2 godziny)
 9. Pływalnia(3 po 1 godzinie)
 10. Gimnastyka korekcyjna ( 3 razy po 2 godziny)
 11. Siłownia( 3 razy po 1 godzinie)
 12. Zajęcia teatralne ( 2 razy po 3 godziny)