W dniu 15 lipca rozpoczęła się realizacja przez nasze Stowarzyszenie zadania publicznego Kampania „MISTRZOWIE ŻYCIA”

W dniu 15 lipca rozpoczęła się realizacja przez nasze Stowarzyszenie zadania publicznego współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego p.n. „MISTRZOWIE ŻYCIA – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zwiększenia akceptacji i przeciwdziałania dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi”. Głównym celem kampanii jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w zakresie chorób związanych z zaburzeniami psychicznymi  oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wzrost akceptacji społecznej dla osób dotkniętych tymi chorobami.

W ramach zadania pod hasłem MISTRZOWIE ŻYCIA zostanie przeprowadzona kampania na profilu Facebook i stronie www Stowarzyszenia w postaci postów, jak również zostaną opracowane i opublikowane artykuły sponsorowane na portalach internetowych. Ponadto wydany zostanie Biuletyn informujący poprzez historie osób po kryzysach psychicznych o objawach zaburzeń psychicznych, ich przebiegu i możliwościach leczenia, a także ulotki i plakaty promujące całe przedsięwzięcie. Wszystkie materiały promocyjne zostaną rozkolportowane po województwie zachodniopomorskim tak, aby mogły dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Zostaną także zorganizowane 3 stoiska informacyjno-edukacyjne podczas imprez adresowanych do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, na których dyżur będzie pełnił psycholog, a ekspert zaprezentuje krótką prelekcję dotyczącą tematyki kampanii. Ponadto w okresie sierpień – listopad 2016r. prowadzony będzie Punkt Konsultacyjny dla osób potrzebujących wsparcia lub poszukujących informacji o zaburzeniach psychicznych, gdzie dyżury będzie pełnił ekspert.

Realizacja kampanii obejmie zasięgiem całe województwo zachodniopomorskie i potrwa do 15 grudnia b.r. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia kampanii i aktywnego włączania się w nią!

Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego i budżetu Gminy Miasto Szczecin.

Logo Urzędu MarszałkowskiegoLogo Urzędu Miasta