„Doskonała Miłości”

Piękne róże
ofiarowane
lśniącemu Aniołowi,
lśniącemu jak róża
przepięknej chwały
niebiańskich trąb!

 

Wielką, wielką
postacią,
która widzę,
jesteś Ty,
Kochana Miłości Przyszłości,
łez wielkiej ogromnej Radości!

 

Jakże by to było wspaniale
znowu wstać rano
przebywać ze sobą,
patrzeć na wschody, i zachody Słońca
bez końca,
tak jak wtedy
gdy byłem,
gdy byłaś,
blisko ręce obok siebie,
blisko usta związane
magicznym, pozytywnym,
niewiarygodnym, bliskim
splocie cudownym pocałunku:
Pocałunku, który jest Wielki!

 

Ty sprzymierzasz pięknej Miłości,
bądź dalej następnym kierunkiem
ku Wiecznej Miłości!

Jest to jeden z wierszy, jakie wyrecytował Mariusz K. na spotkaniu, które odbyło się w Restauracji Włoski Ogród w Policach 26 października 2017 r. Spotkanie to, zainicjowane przez pracowników Stowarzyszenia SOS dla Rodziny, miało na celu zaprezentować działalność dwóch organizacji działających na rzecz osób po kryzysach psychicznych – Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach oraz Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź”.

Pani Prezes „Więzi”, Mariola Kapuścińska, jako pierwsza wprowadziła gości w plan spotkania i przedstawiła działalność swojego Stowarzyszenia.  Na Sali Restauracji można było podziwiać obrazy autorstwa Małgosi i Lili, dwóch członków Stowarzyszenia „Więź”. Ale nie był to jedyny przejaw twórczości jaki został przedstawiony na spotkaniu. bowiem Mariusz zadeklamował z podkładem muzycznym swoje piękne wiersze, a Paula, również przepięknie, zaśpiewała kilka piosenek. Również koleżanka Olga zaprezentowała wiersz swojego kolegi we własnej interpretacji. Występy członków „Więzi” zostały ciepło przyjęte przez  zgromadzonych widzów i nagrodzone oklaskami.

Po prezentacji Stowarzyszenia „Więź” przyszła kolej na „Harmonię”. Tutaj Pani prezes Emilia Raczkowska przedstawiła prezentację swojego Stowarzyszenia, opowiedziała historię jego powstania i założenia na następne lata. Wyświetlony został krótki film o „Harmonii” oraz spot społeczny – najnowsze dzieło członków Stowarzyszenia.

Po prezentacjach pracownicy Restauracji zaprosili gości na poczęstunek, na który składały się potrawy przygotowane przez nich samych. Obiad, spożyty po emocjach związanych z prezentacjami, bardzo wszystkim smakował.

Dziękujemy pracownikom Stowarzyszenia SOS dla Rodziny za zorganizowanie spotkania i umożliwienie członkom „Więzi” zareklamowania swojej działalności.