Działania Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” w ciągu 10 lat istnienia

Stowarzyszenie zostało utworzone przez Panią Annę Hortyńską w 2004 roku.

Głównym zadaniem naszej organizacji jest integracja niepełnosprawnych psychicznie członków Stowarzyszenia, ich aktywizacja do życia społecznego i pracy zawodowej, jak również pomoc i wsparcie dla ich rodzin oraz opiekunów. Zadania te Stowarzyszenie realizuje poprzez szeroką ofertę warsztatów terapeutycznych (np.: warsztaty terapii grupowej i indywidualnej, trening pamięci, trening radzenia sobie z lękami, warsztaty komunikacji, psychoedukacja, muzykoterapia, psychodrama) i zajęć oraz spotkań rozwijających zainteresowania członków Stowarzyszenia (np.: warsztaty teatralne, warsztaty na temat kultury, warsztaty języka angielskiego, warsztaty informatyczne, udział w wydarzeniach kulturalnych, konkursach, wernisażach, wystawach, zajęcia na pływalni, zajęcia na siłowni).

Organizacja wspiera również rodziny i opiekunów osób chorujących psychicznie poprzez prowadzenie grup wsparcia, spotkań integracyjnych, wykładów specjalistów.

Ponadto członkowie Stowarzyszenia, rodziny i ich przyjaciele biorą udział w spotkaniach integracyjnych; wydarzeniach kulturalnych, wycieczkach, ogniskach, piknikach, uroczystościach, obozach wypoczynkowych.

Prowadzimy również działania skierowane do różnych grup społecznych dotyczące edukacji na temat praw osób chorujących psychicznie i kształtowania postaw obywatelskich (akceptacja, zrozumienie, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu).

Członkowie Stowarzyszenia biorą również udział:

  • w szkoleniach i stażach aktywizujących zawodowo (doradztwo zawodowe, pomoc w poszukiwaniu pracy, staże zawodowe)
  • w szkoleniach i konferencjach związanych z pozyskiwaniem środków na cele statutowe, dot. przepisów prawnych, przeciwdziałaniu wykluczeniu
  • promują zdrowie psychiczne w mediach
  • korzystają z propozycji zaprzyjaźnionych organizacji i ośrodków

Szeroka jest oferta zajęć organizowanych przez Stowarzyszenie, przy wsparciu różnych instytucji i pracy wolontariuszy. Zrealizowaliśmy 20 projektów, na które pozyskaliśmy dotacje z Fundacji Batorego, FIO, PFRON, Urzędu Miejskiego, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, MOPR.

Wsparcie finansowe daje możliwość utrzymania Stowarzyszenia, prowadzenia warsztatów terapeutycznych, zajęć rozwijających, integracyjnych, rekreacyjnych dla osób po kryzysach psychicznych, co jest podstawą w ich powrocie do zdrowia i pełnego życia w społeczeństwie.