Koniec kampanii MISTRZOWIE ŻYCIA

W dniu 15 grudnia 2016r. kończy się realizacja naszej trwającej pięć miesięcy kampanii MISTRZOWIE ŻYCIA. W ramach kampanii zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane działania. Prowadzona była intensywna kampania na portalu społecznościowym Facebook na profilu Stowarzyszenia pod adresem https://www.facebook.com/WiezSzczecin/ oraz na jego stronie www http://www.wiez.org.pl/dzialalnosc/kampania-mistrzowie-zycia/ . Ponadto opublikowanych zostało pięć artykułów sponsorowanych na portalach internetowych. Wydany został także Biuletyn informujący poprzez historie osób po kryzysach psychicznych, artykuły i wypowiedzi ekspertów o objawach zaburzeń psychicznych, ich przebiegu i możliwościach leczenia. Opracowane i wydrukowane zostały także ulotki i plakaty promujące całe przedsięwzięcie. Wszystkie materiały stworzone w ramach kampanii zostały rozprowadzone na terenie województwa zachodniopomorskiego. Dodatkowo w okresie sierpień–listopad 2016r. prowadzony był Punkt Konsultacyjny dla osób potrzebujących wsparcia lub poszukujących informacji o zaburzeniach psychicznych, gdzie dyżury pełnił ekspert.

Zorganizowane zostały także trzy stoiska informacyjno-edukacyjne dotyczące zaburzeń psychicznych podczas imprez adresowanych do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, na których dyżur pełnił psycholog, a ekspert zaprezentował krótką prelekcję dotyczącą tematyki zaburzeń psychicznych.

Kampania realizowana była w ramach zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym w 2016 roku p.n. „MISTRZOWIE ŻYCIA – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zwiększenia akceptacji i przeciwdziałania dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi”, współfinansowanego ze środków Województwa Zachodniopomorskiego oraz Gminy Miasta Szczecin.

Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w naszą misję! Koniec kampanii nie oznacza końca działań w zakresie szerzenia wiedzy o zaburzeniach psychicznych oraz zmiany wizerunku osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi w społeczeństwie. Liczymy na dalsze zaangażowanie w tym zakresie!

 

 

Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego i budżetu Gminy Miasto Szczecin.

Logo Urzędu MarszałkowskiegoLogo Urzędu Miasta