Na zdrowie! – jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu po kryzysach psychicznych

Loga KARR Pomorze Zachodnie i Więź

W dniach od 1.09.2018 do 31.10.2018 Stowarzyszenie „Więź” realizuje projekt „Na zdrowie! – jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu po kryzysach psychicznych?

Zadanie jest realizowane w ramach Programu Społecznik 2018, finansowane ze środków z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, operator KARR, patronat honorowy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

Projekt „Na zdrowie! – jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu po kryzysach psychicznych?” będzie polegał na zorganizowaniu w trzech gminach oraz mieście Szczecin spotkań członków stowarzyszenia oraz psychologa z członkami społeczności gmin woj. Zachodniopomorskiego. Zostanie przeprowadzona prelekcja jak wychodzić z kryzysu psychicznego (psycholog), rozmowy indywidualne z psychologiem oraz formy artystyczne: taniec nowoczesny jednego z członków „Więzi”  i zawodowego tancerza, wystawa prac plastycznych, recytacja poezji członka stowarzyszenia.

Po każdym spotkaniu będzie zorganizowany drobny poczęstunek. Ponadto w miejscowości Nowogard odbędzie się rajd nordic walking wokół jeziora. W Policach: gry sportowe, a w Szczecinie wspólne działania integracyjne: koncert karaoke i dyskoteka.

Celem projektu jest propagowanie zdrowia psychicznego, a przede wszystkim pokazanie lokalnym społecznościom problemów osób po kryzysach psychicznych. Będzie to też próba oswojenia mieszkańców miast, miasteczek i wsi naszego województwa z problemami osób chorujących psychicznie i pokazanie, że nie można tych osób wykluczać ze społeczeństwa, gdyż są jego integralną częścią i powinni zajmować należne im miejsce. Inicjatywa ponadto będzie propagowała zdrowy styl życia.

Plan spotkań:

-Gryfino 15.09.2018, zbiórka godz.13.30, ul. Tatrzańska, przy sklepie Stokrotka, godz.13.30. Przejazd nieodpłatny busem w obydwie strony (wydarzenia artystyczne, prelekcja psychologa, poczęstunek)

-Szczecin 8.10.2018, godz.16, Klub 13 Muz (wydarzenia artystyczne, prelekcja psychologa, poczęstunek, dyskoteka)

-Police 20.10.2018, godz.16, siedziba Stowarzyszenia Harmonia, ul Bankowa, zbiórka godz.14.00,Tatrzańska, przy sklepie Stokrotka.. Przejazd nieodpłatny busem w obydwie strony (wydarzenia artystyczne, prelekcja psychologa, poczęstunek, gry sportowe)

-Nowogard, 27.10.2018, godz.16, Biblioteka Gminna, zbiórka godz.12.00, Tatrzańska, przy sklepie Stokrotka. Przejazd nieodpłatny busem w obydwie strony(wydarzenia artystyczne, prelekcja psychologa, poczęstunek, Rajd Nordic Walking)

#pomorzezachodnie,#społecznik