„Na zdrowie – jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu po kryzysie psychicznym” 13 Muz

Loga KARR Pomorze Zachodnie i Więź

Spotkanie w Domu Kultury 13 Muz w Szczecinie 08.10.2018, w ramach Programu Społecznik 2018, projekt „Na zdrowie – jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu po kryzysach psychicznych”, finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, operator KARR.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” realizuje projekt „Na zdrowie – jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu po kryzysie psychicznym”. W ramach tego projektu organizuje cztery spotkania na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Spotkania mają na celu przybliżenie mieszkańcom miast i gmin problemów osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

Kolejne, drugie już spotkanie, odbyło się w Domu Kultury 13 Muz w Szczecinie 8.10.2018 r. i miało na celu uczczenie Światowego dnia zdrowia psychicznego obchodzonego corocznie 10 października.
Po powitaniu pani prezes Marioli Kapuścińskiej zabrali głos przedstawiciele instytucji zajmujących się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych: „4C Centrum Ekonomii Społecznej” i „Zachodniopomorska Grupa Doradcza”.

Wystąpienie na temat projektu „Z pasji do pracy” miało Stowarzyszenie „Czas, Przestrzeń, Tożsamość”.

Głos zabrała również przedstawicielka firmy Spondylus.  

W części artystycznej, na początku zaprezentował się pan Oskar Chmioła, który w swoim performansie przedstawił problematykę osób cierpiących na autyzm. Widzowie wysłuchali również wierszy Mariusza K., napisanych i zadeklamowanych osobiście przez niego. Podkład muzyczny do tych wierszy stworzył i zagrał na pianinie artysta Aleksander Jastrząb.

Problematykę kryzysu psychicznego przedstawił słuchaczom psycholog, pan Jakub Piekarski i opowiedział też jak radzić sobie w różnych sytuacjach stresowych.

Na koniec konferencji Maciej K. wraz z zawodowym tancerzem zademonstrował widzom taniec mówiący o jego drodze do zdrowienia. Sztuka ta, zaprojektowana przez samych tancerzy, była już wielokrotnie odgrywana, ale za każdym razem artyści dodają do swojego spektaklu coś nowego. Każdorazowo można więc odkryć to przedstawienie na nowo.

W przerwach pomiędzy poszczególnymi punktami programu przybyli goście mogli podziwiać obrazy Małgosi K., biżuterię Damiana oraz wykonane w glinie, specjalnie z tej okazji, maski. Maski te członkowie „Więzi” ulepili na zajęciach ceramicznych 2 października w galerii Art. Galle pod kierunkiem Jolanty Szczepańskiej-Andrzejewskiej. Swoją twórczością uświetnił też spotkanie fotograf Radosław Kwast, który wykonał piękny portret Małgosi K. i fotorelację z zajęć ceramicznych.

Nad całością wydarzenia czuwał Maciej K., współorganizator spotkania.

#pomorzezachodnie,#społecznik