Nowe projekty, w których możecie wziąć udział!

 1. Szkolenia z pierwszej pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w ramach projektu realizowanego przez Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Szczecin.
  Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe planuje przeprowadzić cykl całkowicie bezpłatnych warsztatów z zakresu pierwszej pomocy, tematy takie jak :

  • jak postępować z osobą nieprzytomną, nieoddychającą, RKO, RKO i użycie AED;
  • jak postępować z osobą nieprzytomną, oddychającą;
  • jak wezwać służby ratownicze;
  • jak udzielić pierwszej pomocy psu lub kotu;
  • jak zadbać o własne bezpieczeństwo w trakcie sytuacji zagrażającej życiu.

  Dodatkowo przewidziana jest wizyta na bazie SzWOPR – niepowtarzalna okazja, aby dowiedzieć się jak wygląda życie ratownika. I wiele innych atrakcji podczas wydarzenia.
  Długość zajęć oraz termin zostanie ustalony indywidualnie.
  W razie pytań, zachęcam do kontaktu telefonicznego z koordynatorem projektu z ramienia SzWOPR Panią Agnieszką Strzelczyk (tel. 603 131 030) lub mailowego (agnieszka_strzelczyk@onet.pl).

 2. Projekt „Z pasji do pracy”, organizator Stowarzyszenie Czas, Przestrzeń, Tożsamość”.
  W ramach projektu:

  • spotkania z psychologiem ok 12h
  • nauka jazdy konnej w Brzózkach 6 spotkań x 2h, dojazd i instruktaż zapewnia organizator

  tel. 508 623 296

 3. „Projekt Akademia nowych możliwości”, osoby 15-29 lat, bierne zawodowo, niepełnosprawne.
  W ramach projektu:

  • indywidualny plan działania
  • poradnictwo psychospołeczne
  • szkolenia zawodowe ukończone uzyskaniem dyplomu lub certyfikatu
  • staże i praktyki zawodowe (1033 zł netto)
  • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

  tel. 729 871 074