Odbyło się uroczyste podpisanie umów z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania publicznego

Herb Województwa ZachodniopomorskiegoW dniu 23 maja 2016 roku panie: prezes i wiceprezes Stowarzyszenia „Więź” zostały zaproszone do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Tam w sali sesyjnej odbyło się uroczyste podpisanie umów wynikających z rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego, w zakresie:

  1. Wsparcia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym;
  2. Przeciwdziałania uzależnieniom;
  3. Promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.

Stowarzyszenie „Więź” realizuje projekt „Mistrzowie Życia kampania informacyjno – edukacyjna na rzecz zwiększenia akceptacji i przeciwdziałania dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Na początek pani Anna Nowak, dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, przywitała zebranych przedstawicieli organizacji, po czym pan Jarosław Rzepa, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, przystąpił do podpisania z nimi stosownych umów. Panowała tam miła i przyjazna atmosfera a cała ceremonia miała bardzo uroczysty przebieg.

Pani dyrektor Wydziału porozmawiała chwilę z panią prezes Stowarzyszenia „Więź” chcąc poznać jego reprezentantów. Zapowiedziała też swoją wizytę w siedzibie Stowarzyszenia w celu bliższego poznania jego działalności. Czekamy niecierpliwie na przybycie pani dyrektor i liczymy na dalszą i owocną współpracę  z Województwem Zachodniopomorskim.