„ODZYSKANIE PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI – 100 ROCZNICA”

I płyną wciąż płyną
Wdzięczności Słodkie Wody
Bohaterskim Braciom
kąpiącym się w płomiennej pożodze,
Utorowaliście dla nas piękną Drogę
ku Niepodległości,
Czasem krwistą, bolesną,
Kreśląc Łuny Cierniste, gorzkie daty Historii.
Sami nieraz ginąc, niejedni zapomniani,
Niektórzy w zbiorowych mogiłach
są pochowani jako nieznani.

 

Gdy Cisza nastaje,
Nostalgia swym echem
w szeregi Pamięci o was powstaje !
O Legionach Polskich, którzy siermiężnie walczyli,
I niejedne bitwy, które z wrogiem stoczyli !

 

Kroniką płaczącej Historii wyryte do dzisiaj są daty :
Przez Zabory Pruskie, Rosyjskie, i Austriackie,
Powstanie Styczniowe, czy Listopadowe;
Różne Rewolucje do boju wzywające,
One dawały im zawsze wiary,
że okropny porządek świata bez Ojczyzny
runie zatem stary !

 

Dzisiaj w Morzu Łez za ich heroiczne czyny,
są w Niebiosa anielsko, godnie uwielbiani,
I maszerują dzielni, niebotyczni Bohaterowie,
w Pamięci Wiatru Przeszłości co w swej
Wielkiej Waleczności
do ostatniej swej kropli życia
nie stracili swej silnej niezłomności,
ofiarując siebie dla naszej Wolności !

 

Idą w szeregach w boju żołnierze,
Idą by Ojczyzna znów była
na mapie Świata,
Aby niejedna przyszła pokoleń Rodzina
Pamiętała jak ważna jest 1918 roku ta data !

 

100 lat temu Polska Niepodległą się stała,
Po 123 latach w niewoli z ciężkich kajdan zaborców
Nareszcie się wyrwała !
Zaborcy okrutny los im zgotowali,
lecz oni wroga wcale się nie bali,
I Sonatę Łez niezwykłą dla Przyszłości
Odegrali !
A my w podzięce, w ich bohaterskiej udręce
Hymn nasz Polski żeśmy z dumą zaśpiewali !

 

Gdy dziś w wolnej Polsce żyć nam jest dane,
Gdy Karty Teraźniejszości z Krwi zostały wymazane,
Szanujmy Niepodległość, i piękne Wartości,
które są nam przekazywane z pokolenia na pokolenie.

 

W pięknym Darze od nich dziś nam jest to wspaniale dane,
Oby było wytrwale w Przyszłości zawsze to pielęgnowane.

 

Silna niezłomność, wielka odwaga
Patriotyzmu to wielka jest siła,
Sprawiła że Polska wolną się stała.
I do dzisiejszych czasów tak mocno wytrwała !

 

Jest z nami Bóg, Honor, i Ojczyzna,
I tamtych Rodaków zwycięska krew, i bólu blizna !

 

Jakby to było wczoraj,
walczyli do ostatniej kropli krwi w boju,
w poświęceniu swego życia,
walcząc w trudach, i znoju,
przez piękną drogę męstwa,
aż do ostatecznego zwycięstwa !

 

W końcu Polska na mapie świata zajaśniała,
i granice swego upragnionego domu
nareszcie odzyskała !

 

– Na 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości !

Autor: Mariusz Krówka