Praca czeka na Ciebie !

Spotkanie PUPW Domu Klubie Galerii Pod Fontanną w dniu 3 czerwca 2016 odbyło się spotkanie z przedstawicielkami Powiatowego Urzędu Pracy, sekcji zajmującej się osobami niepełnosprawnymi (posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności). W pierwszej kolejności pani Magda przedstawiła oferty jakie ma PUP dla osób niepełnosprawnych. Są to: rehabilitacja tych osób, szkolenia, przekwalifikowanie, staże zawodowe, dofinansowania do studiów, działalności gospodarczej. Doradca zawodowy przeprowadza indywidualne rozmowy z poszukującymi pracy i ustala ścieżkę prowadzącą do zatrudnienia.

Aby skorzystać z tych dogodności należy zarejestrować się w PUP jako osoba poszukująca pracy. W tym celu konieczne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, a także dowód osobisty, dowód otrzymywania renty, świadectwa pracy i wszelkiego rodzaju dyplomy potwierdzające kwalifikacje kandydata.

Panie z PUP stwierdziły, że oferty pracy i stażów są, trzeba tylko zgłosić się do pok. 260. Zachęcamy więc do zapoznania się z nimi.

Więcej informacji znajduje się na stronie PUP.  www.pupszczecin.pl