Prelekcja pt „Ubezwłasnowolnienie – pomoc czy przeszkoda?”

W dniu 12 czerwca, piątek, odbyła się prelekcja na temat ubezwłasnowolnienia, tak nurtującego wielu naszych członków. Pani prawnik, omówiła zawiłe kruczki prawne dotyczące tego problemu, przedstawiła praktyczne jego aspekty. Padło jedno, bardzo ważne stwierdzenie: ubezwłasnowolnienie ma służyć dobru osoby ubezwłasnowolnionej a nie wnioskodawcy. Wśród osób zgromadzonych byli zarówno przedstawiciele rodzin i opiekunów osób po kryzysach psychicznych, jak i same te osoby, których ten problem bezpośrednio dotyka. Wszyscy z uwagą słuchali panią mecenas aby w przyszłości wiedzieć jak się zachować, w razie gdyby zaistniała sytuacja wymuszająca podjęcie kroków w kierunku ubezwłasnowolnienia osoby chorującej.

 

W trakcie wykładu