Projekt „Fabryka Aktywnych Zawodowo”

Oferujemy dla osób powyżej 30 roku życia, bez pracy, zamieszkujących teren województwa zachodniopomorskiego

BEZPŁATNIE:

– kompleksową pomoc doradcy zawodowego, pośrednika pracy i trenera pracy,

– szkolenie w zawodach pracowników poszukiwanych przez lokalnych pracodawców, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Uczestnika/czki

– zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

– stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu

– zwrot kosztów dojazdu, opieki na osobą zależną/dzieckiem

– ubezpieczenie NNW.

– istnieje możliwość podjęcia stażu przed zatrudnieniem i otrzymanie stypendium stażowego.

 Udział w projekcie jest bezpłatny, dostępny również dla osób niepełnosprawnych.

 Projekt „Fabryka Aktywnych Zawodowo” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lider projektu: Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości

Partner projektu: UniPRomotion Magdalena Kosobucka

Więcej informacji: http://unipromotion.pl/fabryka/

Tel. 531 426 140

 

Fabryka Aktywnych Zawodowo