Przedłużenie zawieszenia „Więzi”

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce i zakazu gromadzenia się przedłużamy okres zawieszenia działalności w siedzibie
Stowarzyszenia „Więź” do 11.04.2020. Chcielibyśmy jednak skorzystać z możliwości komunikowania się drogą internetową. Dlatego też prosimy
o zgłaszanie pomysłów organizacji zajęć np angielskiego, warsztatów plastycznych itp. na pocztę elektroniczną wiez@wiez.org.pl
lub SMS do Pani Marioli tel 600 768 693.

Zachęcamy jednocześnie do skorzystania ze wsparcia psychologa Jakuba Piekarskiego on-line w poniedziałki, godz.10-14:
1. https://join.skype.com/invite/cHpdRhNzWu1
2. jakubpiekarski4@gmail.com
3. tel. 796 144 965

Życzymy dużo odporności i wytrwałości.

Zarząd Stowarzyszenia „Więź”