Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy poetycko – literackiej im. JANINY KULIGOWSKIEJ w kategorii literatury satyrycznej

II.KONKURS RECYTATORSKI im. JANINY KULIGOWSKIEJ
w kategorii literatury satyrycznej
pod patronatem Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie ”RODZINA”
” Barwy słów- to takie proste, prawie nic a jak wiele znaczy.
To przez te barwy świat jest piękniejszy i rozumiemy go inaczej”

 1. Cele konkursu:
  • Rozwijanie wrażliwości na słowo literacko – poetyckie
  • Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych uczestników konkursu
  • Promowanie talentu osób chorujących psychicznie
  • Pobudzanie aktywności twórczej i umiejętności zabawy słowem
 2. Regulamin konkursu:
  1. Konkurs skierowany jest do Uczestników środowiskowych Domów Samopomocy, Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej , Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, członków Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” oraz Pacjentów Centrum Psychiatrycznego – zgłoszenie dwóch osób z danego ośrodka.
  2. Konkurs obejmuje kategorię literatury satyrycznej . Polega na zaprezentowaniu 2 krótkich form literackich na dowolny temat w :
   • wierszu satyrycznym
    oraz do wyboru :
   • krótkie opowiadanie, humoreska , fraszka lub dowcip.
    Czas trwania prezentacji obu utworów – do 15 minut.
  3. Dopuszcza się prezentowanie twórczości z podkładem muzycznym. Wcześniej należy zgłosić organizatorowi konkursu.
  4. Nie jest wymagana prezentacja z pamięci
  5. Ocenie podlegać będzie dobór repertuaru, prezentacja utworów, ogólny wyraz artystyczny
  6. Zgłoszenie do udziału w konkursie – do 23 czerwca br.
  7. Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „RODZINA”. Nagrodzone będzie I i II miejsce oraz wyróżnienie – przyznane przez publiczność, pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.
  8. Uczestników oceniać będzie Jury, w skład którego wejdą: zaproszony aktor szczecińskiego teatru , Pani Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, Prezes Stowarzyszenia „RODZINA”, terapeuta – organizator konkursu oraz publiczność.
 3. Termin i miejsce konkursu:
  Konkurs odbędzie się w dniu 30 .06. 2015 r. o godz. 11.00 w Domu Klubie.
  Osoba do kontaktu : Krystyna Kulijewicz – tel. 91/48 49 930

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy poetycko – literackiej.
Zespół Galerii „Pod Fontanną”

Stowarzyszenie „Więź” reprezentować będą: Małgosia, Mariusz K., Przemek K. i Basia, a projekt i przygotowanie występu pod kierownictwem pani Marioli. Zapraszamy do kibicowania naszym członkom.