Światowy Dzień Chorego – Warszawa 11.02.2015

Kolejny rok miałam możliwość, na zaproszenie Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, brać udział w obchodach Światowego Dnia Chorego; 10-11 luty w Warszawie. Dzień ten stanowi szczególną okazję do wyrażenia szacunku i uznania pracownikom służby zdrowia, wolontariuszom, członkom rodziny, organizacjom oraz wszystkim tym, którzy bezinteresownie poświęcają się dla dobra chorych.

Z tej okazji z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej odbyło się W Warszawie IX Forum Liderów Organizacji Pacjentów, w którym uczestniczyło prawie 160 organizacji i stowarzyszeń pacjentów. Kluczowymi punktami dwudniowych obchodów są uroczysta Gala wręczenia Nagród Św. Kamila oraz spotkanie uczestników z Ministrem Zdrowia wraz z towarzyszącymi zastępcami.

Odbywające się podczas Forum coroczne spotkanie z udziałem osób kształtujących politykę zdrowotną państwa stwarza płaszczyznę integracji środowiska organizacji i stowarzyszeń działających dla dobra pacjentów oraz umożliwia liderom poszczególnych organizacji pacjentów zwrócenie uwagi na największe problemy, z jakimi spotykają się w swej codziennej działalności. Forum ma sprzyjać inicjowaniu rozwiązań, które wpłyną na poprawę systemowej opieki nad pacjentem.

Tegoroczna merytoryczna debata odbyła się z udziałem: Ministra Zdrowia – Bartosza Arłukowicza, Sekretarza Stanu – Beaty Małeckiej-Libery, Rzecznik Praw Pacjenta – Krystyna Kozłowska, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Igora Radziewicza-Winnickiego, Podsekretarza Stanu – Piotra Warczyńskiego, Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji – Artura Fałka i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia – Tadeusza Jędrzejczyka. Moderatorem spotkania był ks. dr Arkadiusz Nowak – Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. W tym roku debata miała miejsce w Ministerstwie Zdrowia. Fakt ten dodatkowo podniósł rangę tego cyklicznego spotkania, które z roku na rok staje się coraz ważniejszym wydarzeniem skupiającym szerokie grono organizacji pacjentów oraz przedstawicieli instytucji mających wpływ na kształt polityki zdrowotnej państwa. W tym roku podczas debaty omawiane były kluczowe problemy systemu opieki zdrowotnej, z którymi na co dzień zmagają się polscy pacjenci.

Niestety kwestia wdrażania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego została poruszona marginalnie.

Przez 4 lata od rozpoczęcia jego wdrażania udało się zrealizować 8% programu – to bardzo mało. Będziemy uważnie obserwować działania Rządu w tak ważnej dla nas sprawie.

Tego samego dnia wieczorem w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie odbyła się uroczysta Gala wręczenia Nagród Św. Kamila. Uroczystość, podczas której w sposób szczególny wyróżnione zostają osoby i instytucje zaangażowane w niesienie pomocy osobom chorym i cierpiącym.

W tym roku nagrodę św. Kamila otrzymała również Pani Barbara Jaskierska , prezes Polskiego Stowarzyszenia dla osób upośledzonych umysłowo Koło w Szczecinie. Pani Prezes obok szeregu cennych inicjatyw utworzyła Zakład Aktywizacji Zawodowej w Dobrej Szczecińskiej, w której pracuje dość duża grupa osób po kryzysach psychicznych.

Serdecznie gratulujemy.

Galę poprowadzili Paulina Chylewska i Robert Janowski. Ceremonię uświetnił występ Roberta Janowskiego oraz artystów programu „Jaka to melodia”. Do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele najwyższych władz kościelnych i państwowych, artyści oraz media. Organizatorem Gali jest Zakon Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Mariola Kapuścińska prezes

 

Zdjęcia ze strony www.mz.gov.pl