Szanowni Państwo!

W związku z realizacją przez „4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o., w partnerstwie z Stowarzyszeniem „SOS dla Rodziny” oraz Fundacją „Pasja” projektu „AS Aktywni społecznie – Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej” prosimy o zgodę na rozpowszechnienie materiałów informacyjnych (plakaty, ulotki) w Państwa Instytucji.

Projekt „AS Aktywni społecznie – Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej” skupia się na aktywizacji społecznej i zawodowej. W projekcie mogą uczestniczyć osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu woj. zachodniopomorskiego, w tym powiatu m. Szczecin, polickiego, łobeskiego, świdwińskiego oraz drawskiego.

W ramach projektu „AS Aktywni społecznie – Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej” oferujemy szereg oddziaływań na rzecz beneficjentów, zgodnie z określoną w Indywidualnym Planie Aktywizacji ścieżką, m.in.:

  • Wsparcie grupowe i indywidualne – spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem, coachem, pośrednikiem pracy. Udział w warsztatach rozwoju kompetencji społecznych, warsztaty kształtowania ścieżki zawodowej itp.
  • Doświadczenie w pracowniach zawodowych – w tym m.in. gastronomiczno-kateringowej, warsztacie remontowo-budowlano-porządkowym, ogólnobudowlano-stolarskiej, administracyjno-biurowej, warsztacie samochodowym, garmażeryjnej, szwalniczej. Spotkania odbywać się będą w Szczecinie, Policach, Łobzie, Świdwinie oraz Drawsku Pomorskim.
  • Szkolenia zawodowe – zakończone certyfikatem, dające konkretne kwalifikacje. Szkolenia będą dobrane zgodnie z profilem uczestnika, odpowiadając jego potrzebom i możliwościom. Uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe, materiały, ciepły posiłek.
  • Staże zawodowe – Staż będzie trwał min. 3 miesiące. Uczestnik będzie otrzymywał stypendium stażowe, odzież ochronną.
  • Uczestnikom zapewniamy również zwrot kosztów podróży na zajęcia i spotkania w ramach projektu

Całość działań gwarantuje pełną możliwość uczestnictwa wszelkim grupom odbiorców w tym osobom niepełnosprawnym.

Osobą do kontaktu w sprawie projektu z ramienia „4C Centrum Ekonomii Społecznej” jest Emilia Przytomska, tel. 91 881 25 72, e-mail: emilia.przytomska@4c.szczecin.pl, centrumpracy@4c.szczecin.pl

Z poważaniem

Emilia Przytomska

 

ulotka