Umarła mama naszej koleżanki Mirki Bogdanowicz

Pogrzeb odbędzie się 12.09 (wtorek), kaplica boczna na Cmentarzu Centralnym, godz.13.15.

Ci, którzy chcą wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych mogą uiścić składkę 5 zł za wieniec od członków Stowarzyszenia „Więź” Pani Marioli.