Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze

5.04.2016, godz.17.30 odbędzie się bardzo ważne wydarzeniu dla każdego Członka Stowarzyszenia, jakim jest Zebranie Walne Sprawozdawcze

Przypominam, że uczestnictwo w Zebraniu jest nie tylko przywilejem, ale i podstawowym obowiązkiem każdego członka Stowarzyszenia.

W programie Zebrania:

  • Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2015
  • Pokaz multimedialny działań Stowarzyszenia w 2015 roku
  • Poczęstunek

Mariola Kapuścińska – prezes