Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze!

30.06.2020 (wtorek), godz.17 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Wszystkich Członków Stowarzyszenia „Więź” prosimy o uczestnictwo w tym zebraniu. Jak co roku zapoznamy się z działalnością stowarzyszenia w roku 2019 i planami w 2020 roku.

Ponadto minęły 2 lata od wyboru Zarządu, należy więc wybrać nowy.

Przyjdźcie żeby mieć wiedzę o działaniach i planach stowarzyszenia, a także mieć wpływ na wybór zarządu.

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź”