Antoni Adamczak „Co wiemy o Fatimie”.

Antoni AdamczakAntoni Adamczak

geograf, pedagog, działacz PTTK, wieloletni przewodnik turystyczny wycieczek pieszych i kolarskich, pilot wycieczek. Zasłużony instruktor Krajoznawstwa Polski, społeczny opiekun zabytków, strażnik ochrony przyrody. Inicjator umieszczenia na terenie miasta Szczecina 6 pamiątkowych tablic, m.in.: Prawdy Polaków spod Znaku Rodła, współfundator tablicy upamiętniającej gen Chłapowskiego, 3 obelisków m.in. Znak Rodła, pomysłodawca powrotu z Warszawy pomnika Colleoniego i Mojżesza. Twórca wielu miejscowych nazw topograficznych i pomników przyrody. Inwentaryzator głazów narzutowych i 339 tablic pamiątkowych Szczecina. Opracował też ich katalog. W 1991 r zaprojektował i oznakował szlak pieszy Szczecin – Dźwierzyno – 133,9 km. Autor przewodników i map turystycznych po Szczecinie i okolicach.

 

4 października 2017 r. w Restauracji „Włoski Ogród” odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „spotkań z ciekawym człowiekiem” zorganizowane przez Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny”. Wzięli w nim udział również członkowie Stowarzyszenia „Więź”. Na spotkaniu zaprezentowano postać pana Antoniego Adamczaka, który przygotował prezentację o miasteczku w Portugalii Fatimie. Miasto to, ze względu na wierzenia chrześcijańskie, stało się celem pielgrzymek tysięcy ludzi z całego świata. W tym roku obchodzimy setną rocznicę objawień fatimskich i z tego też powodu stały się one tematyką prezentacji. Pan Antoni  opowiedział o mieście i jego okolicach, przedstawił postacie związane z objawieniem Matki Boskiej oraz obiekty religijne wzniesione dla uczczenia wydarzenia sprzed sto lat. Wykład bardzo się spodobał zebranym gościom, którzy podziękowali mu za ciekawie spędzone chwile z historią i pogratulowali osiągnięć podróżniczych.

Po prezentacji pracownicy Restauracji zaprosili słuchaczy na wystawny obiad przygotowany przez mistrza kuchni. Smakowite potrawy spożywano przy dyskusji na tematy związane z podróżami, pobytem pana Adamczaka w Fatimie i jego wrażeniami podczas pielgrzymki.