Konwent – zaproszenie

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie
ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału
w Zachodniopomorskim Konwencie Regionalnym

Konwenty Regionalne odbywają się w kilkunastu miastach całej Polski jako wydarzenia przygotowujące do III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. Podczas Kongresu będziemy dyskutować o nowym systemie wsparcia, będziemy wypracowywać priorytety dla Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i założenia dla nowych ustaw.

Zdając sobie sprawę, że nie każdy będzie miał możliwość przyjechać do Warszawy, aby wziąć udział w Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami, zapraszamy Państwa do udziału w tych regionalnych spotkaniach. Konwenty Regionalne będą okazją do zgłoszenia swojej propozycji, dotyczącej powyższych kwestii, jak będą również okazją do spotkania, wymiany poglądów oraz wypracowywania wspólnych postulatów.

Zachodniopomorski Konwent Regionalny odbędzie się 11 października 2017 r. w Szczecinie, w auli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Matejki 22.

Program Zachodniopomorskiego Konwentu Regionalnego:

11:00 – 11:15
Otwarcie Zachodniopomorskiego Konwentu Regionalnego. wprowadzenie w tematykę Konwentu Regionalnego oraz III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami.

11:15 – 12:00
Nowy system wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami
– opracowanie priorytetów dla Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami oraz założeń dla ustaw wdrażających nowy system wsparcia.

12:00 – 13:00
System orzekania o niepełnosprawności.

13:00 – 14:00
Dyskusja  na wszelkie tematy zgłaszane przez uczestników Konwentu Regionalnego

Miejsce spotkania jest dostępne dla osób mających trudności z poruszaniem się. Zapewniamy tłumacza polskiego języka migowego.

Udział w Kongresie jest całkowicie bezpłatny.

Zgłoszenia na Zachodniopomorski Konwent Regionalny można przesyłać na adres mailowy:
biuro@miesnie.szczecin.pl

Więcej aktualnych szczegółów na temat Kongresu można znaleźć na stronie:
www.konwencja.org

Serdecznie zapraszamy do udziału!