Bezpłatne szkolenia z możliwością płatnego stażu i zatrudnienia

BEZPŁATNE SZKOLENIA Z MOŻLIWOŚCIĄ PŁATNEGO STAŻU
 I ZATRUDNIENIA

Jeżeli masz od 18-29 lat , posiadasz wykształcenie co najwyżej średnie, nie pracujesz, nie kształcisz się w trybie stacjonarnym, mieszkasz na terenie województwa zachodniopomorskiego

Zgłoś się do nas!

Weź udział w projekcie unijnym „Praca na horyzoncie”, realizowanym na terenie województwa zachodniopomorskiego

Projekt skierowany jest do młodzieży NEET, czyli osób w wieku 18-29 lat, nieuczących się w trybie dziennym i niepracujących (bezrobotnych i biernych zawodowo).

 

Projekt zakłada udział 48 osób, które nabędą kwalifikacje językowe (potwierdzone międzynarodowym certyfikatem TELC) i zawodowe w wyniku szkoleń realizowanych w ramach projektu oraz wezmą udział w trzymiesięcznych płatnych stażach. Oferujemy BEZPŁATNĄ pomoc w znalezieniu zatrudnienia dla 43 osób, pozostających bez pracy.

 

W ramach projektu każda osoba otrzyma:

  • Indywidualne poradnictwo zawodowe
  • Szkolenia językowe (angielski, niemiecki) – potwierdzone międzynarodowym certyfikatem TELC
  • Szkolenia zawodowe z branży turystyki (masażysta, kosmetyczka, opiekun osoby starszej, rezydent biura turystycznego)
  • Trzymiesięczny płatny staż zawodowy z możliwością stałego zatrudnienia
  • Indywidualne pośrednictwo pracy (oferujemy BEZPŁATNĄ pomoc w znalezieniu zatrudnienia dla 43 osób, pozostających bez pracy).

 

Gwarantujemy:

  • Zwroty kosztów dojazdu
  • Profesjonalne materiały szkoleniowe
  • Stypendium szkoleniowe (1200 zł brutto)
  • Płatny staż (1500 zł brutto x 3 miesiące)
  • Catering

 

Informacje i zapisy: biuro@aledukacja.pl, tel. 508 603 615