Ochotniczy Hufiec pracy proponuje doradztwo zawodowe

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodych osób ( tym z orzeczeniem o niepełnosprawności) Ochotniczy Hufiec pracy proponuje doradztwo zawodowe ( np. pomoc w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego) oraz pośrednictwo pracy (oferty są na stronie http://mbp.ohp.pl/