Członkowie Stowarzyszenia „Więź” prowadzą prelekcje w Radach Osiedlowych Polic

25.02.2014 została podpisana umowa partnerska z GOPR w Policach, Stowarzyszeniem „Rodzina”, Urzędem Marszałkowskim i Stowarzyszeniem „Więź”. W ramach tej umowy przedstawiciele Stowarzyszenia „Rodzina”, Stowarzyszenia „Więź” i jej dwóch członków prowadzą wolontariacko prelekcje w Radach Osiedlowych Polic.

Spotkania zaczynają się prelekcją prezesa Stowarzyszenia „Więź” na temat „Profilaktyka Zdrowia Psychicznego”, następnie członkowie Stowarzyszenia „Więź” Mariusz Sz. i Przemek K. opowiadają o swojej drodze zdrowienia, po czym przedstawicielka Stowarzyszenia „Rodzina” prezentują działalność rożnych ośrodków znajdujących się w Szczecinie dla osób z niepełnosprawnością psychiczną i niepełnosprawnością intelektualną.

Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców Polic, którzy z uwagą słuchają prelekcji i wypowiedzi. Większość osób po raz pierwszy spotyka się z przekazem prawdziwych informacji dotyczących chorób psychicznych.

We wszystkich sześciu Radach Osiedlowych byliśmy przyjmowani gościnnie i z dużą życzliwością.

Po każdym spotkaniu są podziękowania dla prelegentów i rozmowy z nimi na temat problemów opiekunów osób z niepełnosprawnością psychiczną. Szczególną uwagą cieszą się wypowiedzi członków naszego Stowarzyszenia, którzy są chwaleni za odwagę mówienia o swojej chorobie i bezpośredniość.

Kolejny raz przekonaliśmy się, że istnieje duże zapotrzebowanie na rzetelną wiedzę o problematyce osób chorujących psychicznie i profilaktyce zdrowia psychicznego.

Mariola Kapuścińska