Na Gotyckim Szlaku – Muzyka w zabytkach Pomorza Zachodniego 20.08.2016 r.

Na Gotyckim SzlakuRównież w tym roku Fundacja Akademii Muzyki Dawnej zorganizowała Festiwal Na Gotyckim Szlaku – Muzyka w zabytkach Pomorza Zachodniego, który trwał od 13.08 do 17.09.2016 r. I również, jak co roku, członkowie Stowarzyszenia „Więź” wzięli w nim udział. Tym razem celem był Trzebiatów, 20 sierpnia 2016 roku. W programie wycieczki było zwiedzanie Muzeum Pałacowego Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury w Pałacu Nad Młynówką oraz wędrówka „Szlakiem Słonia” po Trzebiatowie. Przewodnik, pan Piotr Żak z Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury, bardzo ciekawie opowiedział o historii Pałacu i jego mieszkańcach, w szczególności przedstawicielek szlacheckiej płci pięknej.

Pałac Nad Młynówką jest zabytkiem o szczególnie wysokiej wartości historycznej. Położony w południowo-wschodniej części Starego Miasta na wysokiej skarpie w zakolu dawnego kanału młyńskiego. Miejsce o ponad osiemsetletniej historii, obecnie siedziba Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury. Do rejestru zabytków wpisany w 1957 roku. Dom książęcy, klasztor norbertanek, gotycko-renesansowa rezydencja, później barokowa i klasycystyczna rezydencja, siedziba urzędów i instytucji – takie funkcje pełnił pałac na przestrzeni wieków. Równie barwnie przedstawia się galeria postaci tu zamieszkujących – książęce rodziny, zakonnice, generał, burmistrz…

Po krótkiej wędrówce po mieście wycieczkowicze udali się do Kościoła Mariackiego pw. Macierzyństwa NMP na koncert „Musica Baltica” w wykonaniu Orkiestry Famd.pl, dyrygentem był Paweł Osuchowski Dyrektor Artystyczny Fundacji Akademia Muzyki Dawnej. Pięknego głosu użyczyła sopranistka Aldona Bartnik. W programie koncertu były utwory Josepha Martina Krausa, Antonio Rosettiego oraz Johanna Gottlieb Naumanna.  Cały recital, przepięknie brzmiący w pomieszczeniach kościelnych, został ciepło przyjęty przez wszystkich gości. Owacje na stojąco musiały zostać zakończone krótkim bisem w wykonaniu solistki i orkiestry.

Dziękujemy organizatorom festiwalu za to, że członkowie „Więzi” mogli po raz kolejny przeżyć piękne chwile uniesień muzycznych i turystycznych.