„Na zdrowie – jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu po kryzysie psychicznym” Nowogard

Loga KARR Pomorze Zachodnie i Więź

Spotkanie w Nowogardzie, w dniu 27.10.2018, w ramach Programu Społecznik 2018, projekt „Na zdrowie – jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu po kryzysach psychicznych”, finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, operator KARR.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” realizuje projekt „Na zdrowie – jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu po kryzysie psychicznym”. W ramach tego projektu organizuje cztery spotkania na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Spotkania mają na celu przybliżenie mieszkańcom miast i gmin problemów osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

Czwarte już spotkanie miało miejsce w Nowogardzie, w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego, 27 października 2018 r.

W programie tego spotkania były:

  • Rajd Nordic Walking z mieszkańcami Nowogardu
  • Prelekcja psychologa Anny Dłoniak na temat „Jak wyjść z kryzysu psychicznego”
  • Prezentacja poezji Mariusza K. w wykonaniu jego mamy
  • Prezentacja malarstwa Małgosi K. i ceramiki wykonanej przez członków „Więzi”
  • Taniec Macieja K. i zawodowego tancerza Krzysztofa Lubki

Po przyjeździe do Nowogardu wynajętym busem, członkowie „Więzi” zaproszeni zostali na obiad do państwa Krawczyków. Posileni pysznym posiłkiem członkowie zażyli trochę ruchu z kijkami do Nordic Walking razem z mieszkańcami miasta. Potem udali się do Biblioteki Miejskiej, gdzie odbyła się dalsza część spotkania. Najpierw prelekcję „Jak radzić sobie w kryzysie psychicznym” wygłosiła pani psycholog, a potem wiersze zadeklamowała pięknie pani Irena K., prezentując twórczość Mariusza K. Obie panie zostały nagrodzone brawami przez zgromadzonych mieszkańców Nowogardu i okolic.

Następnie, po przerwie kawowej, na której można było poczęstować się słodkościami, oraz podziwiać obrazy Małgosi, odbyła się kolejna edycja tańca Macieja K. i Krzysztofa Lubki. Taniec ten mieszkańcy Nowogardu oglądali już po raz drugi, ale z pewnością odbierali go równie gorąco, co za pierwszym razem. Każde wykonanie tańca Macieja, przedstawiające jego drogę do zdrowienia, jest bowiem inne. Artyści dodają do niego jakieś nowe elementy, sprawiające że przedstawienie odbierane jest przez widzów inaczej. Krótki quiz z widownią pokazał, że byli oni pod olbrzymią impresją po obejrzeniu spektaklu.

Spotkanie w Nowogardzie mogło odbyć się dzięki dobrej woli i pomocy wielu osób. Dziękujemy pani dyrektor Biblioteki Miejskiej Anecie Wysoszyńskiej i jej pracownikom za pomoc w zorganizowaniu spotkania.