I otwarte spotkanie z ciekawym człowiekiem

Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” serdecznie zaprasza na otwarte spotkanie z Panem ANTONIM ADAMCZAKIEM (poniżej szersza informacja), podróżnikiem i przewodnikiem, autorem map i przewodników, który przedstawi prezentację pod tytułem: „Co wiemy o Fatimie”.

Będzie to pierwsze spotkanie z cyklu „spotkań z ciekawym człowiekiem” w ramach projektu „Razem po Zdrowie” finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach spotkania oferujemy poczęstunek przygotowany przez Restaurację „Włoski Ogród” prowadzoną przez Centrum Integracji Społecznej.

Spotkanie odbędzie się 04.10.2017 o godz. 14:00 w Restauracja „Włoski Ogród”, ul. Korczaka 7

Antoni Adamczak

geograf, pedagog, działacz PTTK, wieloletni przewodnik turystyczny wycieczek pieszych i kolarskich, pilot wycieczek. Zasłużony instruktor Krajoznawstwa Polski, społeczny opiekun zabytków, strażnik ochrony przyrody. Inicjator umieszczenia na terenie miasta Szczecina 6 pamiątkowych tablic, m.in: Prawdy Polaków spod Znaku Rodła, współfundator tablicy upamiętniającej gen Chłapowskiego, 3 obelisków m.in. Znak Rodła, pomysłodawca powrotu z Warszawy pomnika Colleoniego i Mojżesza. Twórca wielu miejscowych nazw topograficznych i pomników przyrody. Inwentaryzator głazów narzutowych i 339 tablic pamiątkowych Szczecina. Opracował też ich katalog. W 1991 r zaprojektował i oznakował szlak pieszy Szczecin –Dźwierzyno – 133,9 km. Autor przewodników i map turystycznych po Szczecinie i okolicach.

ZAPRASZAMY!