W piątek, 17 czerwca, odwiedziły nas znakomite osoby.

Anna NowakMieliśmy zaszczyt gościć u siebie panią dyrektor Annę Nowak oraz pana inspektora Krzysztofa Grabowskiego z Urzędu Marszałkowskiego.

Anna Nowak została nowym dyrektorem Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. W latach 2002-2006 pełniła funkcję zastępcy prezydenta Szczecina ds. społecznych, a wcześniej pełnomocnika wojewody zachodniopomorskiego ds. narkomanii i HIV/AIDS.

W Wydziale Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego zajmuje się zwalczaniem uzależnień i współpracą z organizacjami pozarządowymi.

Krzysztof Grabowski jest inspektorem ds. przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowia psychicznego w Wydziale Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

W związku z zapowiedzianą wizytą gości z Urzędu Marszałkowskiego członkowie Stowarzyszenia „Więź” postanowili pięknie przygotować siedzibę Stowarzyszenia i w tym celu posprzątali sale i przyległe pomieszczenia.

Pani dyrektor na wstępie wizyty porozmawiała chwilę z obecnymi wtedy członkami Stowarzyszenia, chcąc od nich samych usłyszeć co się dzieje w Stowarzyszeniu i czym się ono zajmuje.

Potem dyskutowała z członkami zarządu Stowarzyszenia na temat dalszej współpracy Wydziału i Stowarzyszenia.

Wizyta gości zrobiła bardzo pozytywne wrażenie zarówno na członkach Stowarzyszenia „Więź” jak i przedstawicielach Wydziału. Mamy nadzieję, że współpraca z Urzędem Marszałkowskim będzie udana i owocna.

Dziękujemy wszystkim członkom Stowarzyszenia za ich trud i wkład wniesiony w sprawy Stowarzyszenia.