Piękny obraz Ludwika Mosta

Muzeum Historii SzczecinaOd kliku lat członkiem Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” jest Maciej K., który również jest obecnie członkiem zarządu i osobą do spraw kulturalno-oświatowych.

Kolega Maciej K. od wielu lat organizuje wyjścia kulturalne do teatru, opery, filharmonii czy muzeum. Dzięki temu członkowie „Więzi” mogą wzbogacać swoje doświadczenia  pod względem kultury i oświaty.

Jednym z takich doświadczeń było wyjście do Muzeum Historii Szczecina 10 października 2020 r. Tam można było podziwiać eksponaty z różnych epok dziejów Szczecina. Między innymi wystawione były obrazy, a w śród nich dzieła Ludwika Mosta. Było tam też płótno Ludwika Mosta pn. „Wizyta w galerii” zakupione  przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Pełni wspomnień uczestnicy wypadu udali się do pobliskiej kawiarni, gdzie przy kawie i ciastku umacniali więzy międzyludzkie oraz dzielili się wrażeniami z muzeum.