Protestujemy przeciwko głoszeniu nieprawdziwych informacji, krzywdzących opinii o osobach z doświadczeniem choroby psychicznej

My Członkowie Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „‘Więź” w Szczecinie popieramy Oświadczenie grupy wsparcia TROP. Nie zgadzamy się ze stygmatyzacją i dyskryminacją osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Jesteśmy oburzeni wypowiedzią dr hab. Piotra Nowaka, wykładowcy Uniwersytetu w Białymstoku, zawartą w artykule z dnia 5.01 br. na łamach Plus minus Rzeczpospolitej pt.” Czy ludzie niezrównoważeni psychicznie powinni być przyjmowani na uczelnie wyższe”   (link: http://www.rp.pl/Plus-Minus/301059956-Czy-ludzie-niezrownowazeni-psychicznie-powinni-byc-przyjmowani-na-uczelnie-wyzsze.html

Protestujemy przeciwko głoszeniu nieprawdziwych informacji, krzywdzących opinii o osobach z doświadczeniem choroby psychicznej. Język pogardy zawarty w artykule głęboko nas krzywdzi i jest niegodziwy.Wiele osób z chorobą psychiczną uczy się i pracuje i dlatego domagamy się szacunku i zwykłego ludzkiego zrozumienia. Żywimy nadzieję ,że głos pana profesora Piotra Nowaka jest odosobnionym i ,że Redakcja gazety codziennej „Rzeczpospolita” przedstawi rzeczywisty obraz osób zmagających się z chorobą psychiczną.

Pełny tekst protestu grupy wsparcia TROP