Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich. Możliwość skorzystania z bezpłatnej infolinii do RPO lub złożenia skargi do RPO.

W dniu 21.12.2015 roku Stowarzyszenie „Więź” otrzymało podziękowanie od Biura Rzecznika Praw Obywatelskich za udział w konsultacjach regionalnych Rzecznika Praw Obywatelskich z organizacjami pozarządowymi naszego regionu. Informacja ze spotkania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich poniżej.

W piśmie Rzecznik Praw Obywatelskich zachęcał do zapoznania się z bieżącą aktywnością Rzecznika, która znajduje się na stronie internetowej

www.rpo.gov.pl

Ponadto każdy obywatel naszego kraju, który boryka się z problemami łamania praw obywatelskich, dyskryminacją, nietolerancją, niesprawiedliwym traktowaniem przez instytucje państwowe itp. może skorzystać z bezpłatnej infolinii do Rzecznika Praw Obywatelskich

numer 800 676 676

czynnej w poniedziałki w godz.10.00-18.00, a od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Można też złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich drogą pocztową lub elektroniczną pod adresem:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Członkowie naszego stowarzyszenia, którzy zetknęli się z łamaniem praw obywatelskich, złym traktowaniem przez instytucje państwowe, mogą również skorzystać z pośrednictwa Prezes Marii Makulskiej Kapuścińskiej, bądź członków Zarządu Stowarzyszenia Więź” w kontakcie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Załącznik: Pismo z podziękowaniami od Rzecznika Praw Obywatelskichikona pdf