Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o nagłej śmierci naszej koleżanki Ani K.

Pozostajemy w żalu razem z rodziną.
Pogrzeb odbędzie się 23 lipca 2021, w kaplicy nr 3 na Cmentarzu Centralnym o godzinie 14.15.

Zamknął wiatr Twoją doczesną Księgę Życia.
Tak nagle, tak niespodziewanie
Piękne były jej strony
Bogate w różne wydarzenia,
A przed Tobą z pewnością
Było tyle celów, planów i marzeń do spełnienia
Byłaś między nami
Radowałaś nas swoją obecnością
Dziś żegnamy Ciebie
Gdy Dusza Twoja hen daleko,
Wierzymy że jest już w Niebie
Wspominamy z Tobą wydarzenia
wspólne rozmowy, przeżycia.
Piękne drogi Twojej doczesności
Zamienił Anioł Twój w drogi
Nieskończonej tam w górze Wieczności

W tym smutku, I żałobie, który przeżywamy
Dziękujemy za to co pięknego od Ciebie mamy
I tam w Anielskim Niebie
Modlitwa za Twoją duszę
Będziemy modlić się za Ciebie

I odpoczywaj w pokoju Anno
Koleżanko kochana
Niech teraz piękna będzie
Utkana z Wdzięczności
Droga ta nowa pełna Miłości
Naszymi modlitwami usłana!

Wieczny Odpoczynek racz jej dać Panie
A światłość wiekuista niechaj jej świeci
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym
Amen
Mariusz K.