Zapraszamy na spotkanie dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych psychicznie

Dzień dobry

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych organizowane w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” realizuje projekt „Przestrzeń aktywnej integracji” współfinansowany z dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednym z założeń projektu jest propagowanie zatrudniania osób z niepełnosprawnością z uwagi na problem zdrowia psychicznego.
Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i terminu spotkania zdjęciu.

Pozdrawiam

Paweł Lipa
p.o. Administrator
Domu Klubu Galerii „Pod Fontanną”
al. Boh. Warszawy 27

spotkanie 22 listopada 2018